Новости

Как вернуть трудовую книжку, которую работнику не выдали в день увольнения?

31.07.2019 / 09:00
Как вернуть трудовую книжку, которую работнику не выдали в день увольнения?

Відповідно до ст. 48 КЗпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які продовжують   навчатися  на  наступному  освітньо-кваліфікаційному рівні та проходять стажування на підприємстві, в установі, організації.

До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться.

Відповідно до ст. 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, передбачені законодавством.

Відповідно до п. 4.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58, (далі – Інструкція) у разі відсутності працівника на роботі в день звільнення,  власник або  уповноважений  ним  орган  має в  цей  день надіслати йому поштове повідомлення  із  вказівкою  про  необхідність  отримання трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою  на  зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

Відповідно до п. 6.2. Інструкції у разі відсутності зазначеної згоди трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі. Після цього строку не затребувані трудові книжки (їх дублікати) зберігаються в архіві підприємства протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх можна знищити в установленому порядку.

Виходячи з зазначеного, працівнику, який не отримав трудову книжку у день звільнення і не може самостійно прийти до роботодавця за для її отримання, необхідно рекомендованим листом з повідомленням про вручення довести до відома роботодавця свою згоду на пересилання трудової книжки за визначеною ним адресою.

Також звертаємо увагу на те, що згідно з п. 4.1. Інструкції у разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення видається наказ і вноситься запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним.

Відповідно  до ст. 235 КЗпП у разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Нагадуємо, що  порушення роботодавцем відносно працівника законодавства про працю є індивідуальним трудовим спором, який можливо вирішити в судовому порядку.

За матеріалами ГУ Держпраці у Миколаївській області