Новости

Доводи платника податків оцінюються судом під час розгляду справи, а не шляхом оцінки рішення, прийнятого за результатами адміністративного оскарження

31.07.2019 / 16:40

Суд визнає, що запроваджені ПКУ способи оскарження рішень податкових органів — адміністративний та судовий — повною мірою дають можливість платнику податків захистити порушені права. При цьому за механізмом їх реалізації вони не є тотожними. Доводи платника податків, викладені у скарзі, оцінюються судом під час розгляду справи, а не шляхом оцінки рішення, прийнятого за результатами адміністративного оскарження. Само по собі рішення, прийняте за результатами вирішення податкового спору у порядку досудового врегулювання, не створює, не змінює та не припиняє будь-яких прав та обов’язків. Завдання адміністративного судочинства полягає не у забезпеченні ефективності державного управління, а в гарантуванні дотримання прав та вимог законодавства, інакше було б порушено принцип розподілу влади.

/Постанова ВС від 18.06.2019 р. у справі № 826/7961/16/