Новости

Якщо платник податків своєчасно не сплачує самостійно визначену суму податку, він притягується до відповідальності за ст. 126 ПКУ

31.07.2019 / 18:00

Спірним питанням цієї справи є наявність або відсутність підстав для притягнення підприємства до відповідальності за ст. 127 ПКУ. Підприємство вважає, що несвоєчасна сплата податку на доходи фізичних осіб та військового збору є підставою для відповідальності за ст. 126 ПКУ.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку про те, що податковий агент зобов’язаний перерахувати до бюджету утриманий податок під час виплати доходу, а якщо оподаткований дохід нараховується, але не виплачується платнику податку, то податок підлягає сплаті (перерахуванню) у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового періоду.

Відтак положення ст. 126 ПКУ застосовується у випадку, коли має місце несвоєчасність сплати платником податків узгодженої суми грошового зобов’язання. При цьому розмір такої санкції прямо залежить від часу затримки такої сплати.

Отже, у разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобо­в’язання протягом строків, передбачених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності за ст. 126 ПКУ.

Натомість ст. 127 ПКУ визначає відповідальність, яка покладається на платника податків, у тому числі і на податкового агента, саме за ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) податків до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, при цьому розмір штрафних санкцій за вчинення такого порушення визначається (обчислюється) залежно від кількості допущених порушень протягом певного періоду часу.

Відтак склад вищезазначеного порушення передбачає, що нарахування, утримання чи сплата податку не відбулися до чи на момент виплати доходу.

/Постанова ВС від 18.06.2019 р. у справі № 812/916/17/