Новости

Как влияет на финрезультат списание «дебиторки», относительно которой не создан резерв сомнительных долгов

02.08.2019 / 17:30

У разі списання дебіторської заборгованості, яка відповідає/не відповідає ознакам, встановленим пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів, фінрезультат до оподаткування за пп. 139.2.1 ст. 139 ПКУ підлягає збільшенню на суму списаної заборгованості.

При цьому зменшення фінрезультату за пп. 139.2.2 ст. 139 ПКУ здійснюється на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ (у разі відповідності безнадійної заборгованості ознаці пп. «з» пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ за наявності підтверджуючих документів про банкрутство або припинення суб’єкта господарювання-боржника), за результатами звітного податкового періоду, в якому така заборгованість списується, незалежно від того, чи створено резерв сумнівних боргів за такою заборгованістю.

/ІПК від 26.07.2019 р. № 3490/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/