Юридическая практика

Дії, які мали наслідком оформлення акта про неможливість проведення зустрічної звірки, не створюють будь-яких правових наслідків

05.08.2019 / 10:00

Позиція Верховного Суду щодо проведення зустрічних звірок ґрунтується на таких висновках:

  • контролюючий орган має право вчиняти дії щодо проведення зустрічних звірок та оформляти їх результати відповідними довідками (у разі проведення зустрічної звірки) чи актами (у разі неможливість проведення зустрічної звірки);
  • дії з проведення зустрічних звірок є частиною процесу реалізації контролюючим органом повноважень, наданих йому чинним законодавством;
  • проведення зустрічних звірок є лише процедурним заходом зі збору контролюючим органом інформації щодо дотримання платником податкового законодавства у рамках податкового контролю;
  • дії фахівців контролюючого органу, які мали наслідком оформлення акта про неможливість проведення зустрічної звірки, не створюють будь-яких правових наслідків;
  • проведення зустрічної звірки може розглядатися як юридичний факт, який впливає на законні інтереси платника податків виключно у випадку коли дані, отримані за результатами проведення зустрічних звірок, можуть бути використані контролюючим органом як інформація про можливі порушення платником податків вимог податкового законодавства. Відповідна обставина, у свою чергу, є підставою для призначення податкової перевірки;
  • контролюючий орган має право в довідках чи актах за результатами зустрічної звірки зазначати дані про проведений аналіз наявної в органі ДФС інформації та її документального підтвердження, а також у разі наявності зазначати й іншу інформацію, що має відношення до питань запиту і може бути використана органом-ініціатором при перевірці, зокрема і щодо проведення аналізу господарської діяльності та платником податків;
  • висновки, викладені у зазначених довідках чи актах, є відображенням дій податкових інспекторів та не відповідають критерію юридичної значимості, не створюють для платника жодних правових наслідків у вигляді виникнення, зміни або припинення його прав та не породжують для нього будь-яких обов’язків, а відповідно, включення суб’єктом владних повноважень до бази даних інформації про таку перевірку також не створює жодних перешкод для діяльності платника податку.

Отже, контролюючий орган має право вчиняти дії щодо проведення зустрічних звірок та оформляти їх результати відповідними довідками чи актами, викладення (зазначення) в таких довідках чи актах окремих відомостей (проведення аналізу господарської діяльності та аналізу укладених правочинів суб’єкта господарювання), навіть якщо зазначення такої інформації прямо не передбачено формою довідки чи акта.

Враховуючи, що податковий орган має законодавчо визначене право на проведення таких звірок з їх оформленням, то відповідно дії контролюючого органу щодо вчинення дій з метою проведення зустрічної звірки та оформлення (складення) відповідного акта не можуть вважатись протиправними. Тим паче, що податкові повідомлення-рішення на підставі акта про неможливість проведення зустрічної звірки контролюючим органом не приймались.

/Постанова ВС від 25.06.2019 р. у справі № 813/6238/14,

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82654294/

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42