Новости

При каких условиях научные учреждения освобождаются от уплаты части чистой прибыли

05.08.2019 / 18:30

Враховуючи, що державне підприємство було включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, тобто є офіційно визнаною державною науковою установою, то вказане державне підприємство звільняється від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за період знаходження в реєстрі, за умови спрямування не менш як 50 % чистого прибутку від своєї діяльності на провадження ініціативної наукової і науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.

/ІПК від 18.07.2019 р. № 3330/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 26 декабря, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42