Новости

Уплата членских взносов международной бизнес-ассоциации: какие налоговые последствия?

06.08.2019 / 11:00
Уплата членских взносов международной бизнес-ассоциации: какие налоговые последствия?

У разі якщо платник податку на прибуток безоплатно передає суму коштів (членські внески) міжнародній бізнес-асоціації, яка не є платником податку на прибуток на загальних підставах та не внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, то згідно з пп. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат до оподаткування підлягає коригуванню на суму таких членських внесків.

Крім того, при виплаті резидентом членських внесків на користь нерезидента утримується податок у розмірі 15 % їх суми та за рахунок такого нерезидента під час виплати таких внесків, якщо інше не передбачено положеннями чинних міжнародних договорів.

Слід зазначити, що згідно з пп. 133.2.1 п. 133.2 ст. 133 Кодексу до платників податку на прибуток з числа нерезидентів належать юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України.

Якщо ж міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 Кодексу).

Отже, якщо виплата доходу з джерелом його походження з України здійснюється на користь міжнародної організації, яка має імунітет згідно з міжнародними договорами, то такий дохід не підлягає оподаткуванню в Україні.

Крім того, якщо перераховані підприємствами — учасниками бізнес-асоціацій членські внески таким бізнес-асоціаціям у формі грошових коштів не є оплатою вартості товарів/послуг, то податкових наслідків з ПДВ при здійсненні такого перерахування членських внесків не виникає.

/ІПК від 01.08.2019 р. № 3610/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/