Новости

Дивиденды в пользу резидента Литвы: когда есть право на применение уменьшенной ставки налога на прибыль

06.08.2019 / 14:30

Компанія — резидент України, що виплачує дивіденди на користь свого учасника, який володіє 100 % статутного капіталу української компанії та є юридичною особою, яка створена та діє за законодавством Литовської Республіки, має право на застосування зменшеної ставки податку, передбаченої п. 2 ст. 10 Конвенції між Урядом України і Урядом Литовської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно, якщо отримувач дивідендів не є, у розумінні цієї Конвенції, «товариством», є бенефіціарним (фактичним) власником дивідендів та резидентом Литви, що підтверджується довідкою, яка відповідає вимогам ст. 103 ПКУ.

/ІПК від 19.07.2019 р. № 3356/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

«Горячие линии»

Дата: 9 апреля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42