Новости

Огляд поточних ІПК

07.08.2019 / 09:00

Порушення строків сплати ПДВ та реєстрації ПН/РК внаслідок арешту рахунків

ДФС України визнала, що ПКУ не передбачено винятків щодо застосування штрафних санкцій за порушення правил сплати узгоджених сум грошових зобов’язань та за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН податкових накладних та/або розрахунків коригування (крім тих, що встановлені безпосередньо п. 1201. 1 ст. 1201 та пунктами 35, 42 та 44 підрозділу 10 розділу XX ПКУ відповідно). Зазначене стосується навіть випадків накладення арештів на підставі ухвал суду на грошові кошти, які перебували на банківських рахунках та на реєстраційну суму в системі електронного адміністрування ПДВ платника податку.

/ІПК від 23.07.2019 р. № 3410 /6/99-99-12-02-01-15/ІПК/

Надання медичними закладами послуг зі стажування інтернів

ДФС України пояснила, що послуги зі стажування інтернів не є послугами з охорони здоров’я, а є освітніми послугами. При цьому операції з постачання освітніх послуг звільняються від оподаткування ПДВ за умови, що такі послуги надаються навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг.

Отже, операції з надання послуг зі стажування інтернів медичними закладами — комунальними некомерційними підприємствами, які не є навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання освітніх послуг, не звільняються від оподаткування ПДВ та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

/ІПК від 22.07.2019 р. № 3391/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Постачання товарів нерезиденту за межами митної території України

Якщо операції з постачання товарів нерезиденту здійснюються за межами митної території України, а самі товари фактично не ввозяться на митну територію України та не вивозяться, то за такими операціями у резидента не виникає об’єкта оподаткування ПДВ.

/ІПК від 24.07.2019 р. № 3434/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Списання кредиторської заборгованості

Якщо платник податку при придбанні товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної, складеної до 01.07.2015 р., сформував податковий кредит, але такі товари/послуги не оплачені протягом 1095 днів, то у податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платнику податку необхідно відкоригувати суму податкового кредиту, сформованого при отриманні неоплачених товарів/послуг. Зменшення податкового кредиту у такому випадку здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

Якщо платник при придбанні товарів/послуг сформував податковий кредит на підставі податкової накладної, складеної після 01.07.2015 р. та зареєстрованої в ЄРПН, але оплата за такі товари/послуги не здійснюватиметься, тобто вони фактично отримані покупцем на безоплатній основі, то у податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платнику податку — покупцю необхідно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за правилами, визначеними п. 198.5 ст. 198 ПКУ.

/ІПК від 30.07.2019 р. № 3563/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Постачання лікарських засобів з компенсацією за рахунок бюджетних коштів

У разі якщо грошові кошти, які надходять платнику податку — аптечній установі в рахунок оплати вартості поставлених лікарських засобів кінцевому споживачеві, є бюджетними коштами та надходять на поточний рахунок такого платника податку, то дата виникнення податкових зобов’язань визначається за п. 187.7 ст. 187 ПКУ на дату зарахування бюджетних коштів на такий рахунок.

При цьому у разі постачання аптечною установою — платником ПДВ кінцевому споживачеві — неплатнику ПДВ лікарських засобів, вартість який повністю компенсується за рахунок бюджетних коштів, податкова накладна складається такою аптечною установою (постачальником) — платником ПДВ на отримувача (покупця) — неплатника ПДВ на дату отримання таких бюджетних коштів на поточний рахунок постачальника.

У разі якщо вартість таких лікарських засобів часткової оплачується кінцевим споживачем, а частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, то постачальник — аптечна установа:

  • на частину вартості, що оплачується кінцевим споживачем, складає податкову накладну на неплатника ПДВ на дату такої оплати;
  • на частину вартості, що компенсується за рахунок бюджетних коштів, складає податкову накладну на неплатника ПДВ на дату отримання бюджетних коштів на свій поточний рахунок.

/ІПК від 30.07.2019 р. № 3561/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Отримання помилково перерахованих коштів від осіб, з якими наявні договірні відносини

ДФС України пояснила, що платник податку при отриманні коштів (в тому числі помилково) від іншої особи, з якою у такого платника наявні договірні відносини на предмет постачання товарів/послуг, зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією.

Водночас на дату повернення коштів, з огляду на п. 192.1 ст. 192 ПКУ, підприємство повинно скласти розрахунок коригування до податкової накладної та зменшити податкові зобов’язання після реєстрації такого розрахунку коригування в ЄРПН отримувачем коштів.

/ІПК від 26.07.2019 р. № 3507/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Розроблення програмного забезпечення для нерезидентів

Якщо товариство здійснює операції з постачання послуг із розроблення програмного забезпечення, зазначених у пп. «в» п. 186.3 ст. 186 ПКУ, нерезидентам (зареєстрованим як суб’єкти господарювання за межами митної території України), то такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ та, відповідно, не враховуються при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації платником ПДВ.

/ІПК від 26.07.2019 р. № 3512/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

Дата виникнення податкових зобов’язань при постачанні послуг за рахунок бюджетних коштів

ДФС України вважає, що для цілей застосування норм розділу V ПКУ та підрозділу 2 розділу XX ПКУ з метою визначення дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, слід розглядати як банківські рахунки.

Отже, датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання послуг (виконання робіт) з оплатою за рахунок бюджетних коштів, у разі якщо такі бюджетні кошти надходять на небюджетний рахунок платника податку, відкритий в управлінні Державної казначейської служби України, є дата зарахування бюджетних коштів на такий небюджетний рахунок платника податку.

Втім, з метою визначення однозначної позиції з порушеного питання ДФС звернулася з відповідним запитом до Мінфіну.

/ІПК від 24.07.2019 р. № 3437/6/99-99-15-03-02-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Виплата процентів нерезиденту за кредитом під державні гарантії

У разі якщо платник податку отримав кредит (позику) від нерезидента, виконання якого забезпечено державними або місцевими гарантіями, то виплата процентів за таким кредитом (позикою) звільняється від оподаткування податком на доходи нерезидентів.

/ІПК від 26.07.2019 р. № 3499/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Списання зіпсованих товарів

У разі здійснення операцій зі списання вартості зіпсованих товарів на витрати у бухобліку положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінрезультату до оподаткування. Отже, такі операції відображаються за правилами бухобліку.

У разі якщо підприємством ухвалено рішення здійснювати списання зіпсованих товарів через створення відповідного резерву (забезпечення) за НПБО або МСФЗ, то у такому випадку виникають різниці за п. 139.1 ст. 139 ПКУ для коригування фінрезультату до оподаткування.

/ІПК від 26.07.2019 р. № 3491/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Пайові внески членів ЖБК

Житлово-будівельний кооператив (ЖБК), який не закінчив будівництво житлового будинку і такий житловий будинок не прийнятий в експлуатацію, є платником податку на прибуток. Положеннями ПКУ не передбачено коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, що виникають на суми пайових внесків, сплачених членами (асоційованими членами) ЖБК на користь ЖБК. Такі операції відображаються за правилами бухобліку при формуванні фінрезультату до оподаткування.

/ІПК від 26.07.2019 р. № 3500/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Списання «дебіторки», щодо якої не створено резерв сумнівних боргів

У разі списання дебіторської заборгованості, яка відповідає/не відповідає ознакам, встановленим пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів, фінрезультат до оподаткування за пп. 139.2.1 ст. 139 ПКУ підлягає збільшенню на суму списаної заборгованості.

При цьому зменшення фінрезультату за пп. 139.2.2 ст. 139 ПКУ здійснюється на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ (у разі відповідності безнадійної заборгованості ознаці пп. «з» пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ за наявності підтвердних документів про банкрутство або припинення суб’єкта господарювання — боржника), за результатами звітного податкового періоду, в якому така заборгованість списується, незалежно від того, чи створено резерв сумнівних боргів за такою заборгованістю.

/ІПК від 26.07.2019 р. № 3490/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Передача нерухомого майна нерезидентом в обмін на корпоративні права резидента

Дохід на суму вартості переданого компанією-нерезидентом нерухомого майна, розташованого на території України, в обмін на корпоративні права резидента (новоствореної компанії) підлягає оподаткуванню за пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ незалежно від способу виплати такого доходу, у тому числі шляхом зарахування у рахунок збільшення статутного капіталу, та податок з таких доходів утримується резидентом.

При цьому податок з доходів нерезидентів у вигляді доходу від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, сплачується під час переходу права власності на таке майно.

/ІПК від 26.07.2019 р. № 3487/ІПК/26-15-12-03-11/

Послуги з міжнародних перевезень резиденту Польщі

Доходи за договором транспортного експедирування з надання послуг з міжнародних перевезень автомобільним транспортом, які отримує резидент Польщі, що не має постійного представництва в Україні (експедитор), звільняються від оподаткування в Україні (п. 1 ст. 7 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень) за умови надання резидентом Польщі довідки, яка підтверджує його резидентство і відповідає вимогам ст. 103 ПКУ.

Крім того, у разі виплати на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-якого доходу з джерелом походження з України юридичні особи — платники єдиного податку повинні утримувати й перераховувати до відповідного бюджету податок з доходів нерезидента, а також за підсумками податкового (звітного) періоду подавати до контро­люючого органу за своїм місцезнаходженням декларацію з податку на прибуток підприємств та Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України як додаток до неї.

/ІПК від 18.07.2019 р. № 3342/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

Наслідки прощення «дебіторки»

У разі якщо лізингоотримувач не є платником податку на прибуток (крім фізичних осіб), або платником податку, який оподатковується за ставкою 0 %, то лізингодавець на дату прощення дебіторської заборгованості за поставлену техніку повинен збільшити фінрезультат до оподаткування на суму такої прощеної дебіторської заборгованості.

У разі якщо лізингоотримувач зареєстрований в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, лізингодавець повинен збільшити свій фінрезультат на суму прощеної дебіторської заборгованості, що перевищує 4 % його оподатковуваного прибутку попереднього звітного року за пп. 140.5.9 ст. 140 ПКУ.

/ІПК від 15.07.2019 р. № 3272/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Якщо функцію керівника виконує засновник

ГУ ДФС у Харківській області розглянуло питання сплати ЄСВ засновником підприємства, у разі якщо на період тимчасового припинення діяльності підприємства він виконує функцію керівника. Висновки зроблено такі: якщо установчими документами передбачено, що на період тимчасового припинення діяльності підприємства функцію керівника виконує його засновник, однак при цьому не отримує за це винагороди (доходу), та у разі відсутності найманих працівників, то ЄСВ не нараховується та звіт з ЄСВ не подається.

/ІПК від 18.07.2019 р. № 3334/ІПК/20-40-13-02-11/

Дохід у вигляді моральної шкоди/судових витрат

ДФС нагадала, що дохід у вигляді відшкодування немайнової (моральної) шкоди оподатковується ПДФО і військовим збором на загальних підставах. Крім того, сума відшкодованих фізичній особі судових витрат (судовий збір та витрати на правову допомогу) включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо з відповідним оподаткуванням.

/ІПК від 18.07.2019 р. № 3337/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Навчання працівників за рахунок роботодавця

ДФС роз’яснила, що сума витрат роботодавця, понесених ним у зв’язку з перепідготовкою працівників, не оподатковується ПДФО і військовим збором, якщо така сума, зокрема, не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (12 519,00 грн).

/ІПК від 18.07.2019 р. № 3338/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Умови, що дають право на податкову знижку

ДФС зауважила, що платник податку може включити до податкової знижки за навчання члена його сім’ї першого ступеня споріднення лише суми коштів, сплата яких фактично підтверджена відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, в яких зазначено, що платіж за навчання здійснено безпосередньо особою, яка звертається. В протилежному випадку — у платника податків відсутні підстави для використання права на податкову знижку: якщо в платіжному чи розрахунковому документі зазначено іншу фізичну особу.

/ІПК від 19.07.2019 р. № 3367/Л/99-99-13-02-03-14/ІПК/

/ІПК від 19.07.2019 р. № 3375/В/99-99-13-02-03-14/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Виробництво лікарських засобів з використанням спирту

З 01.07.2019 р. для товариства, що здійснює виробництво лікарських засобів з використанням спирту етилового, ПКУ не передбачено зобов’язання щодо реєстрації платником акцизного податку, крім випадків порушення суб’єктом господарювання виконання умов цільового використання спирту етилового. Також ПКУ не передбачено утворення на території товариства акцизного складу.

/ІПК від 19.07.2019 р. № 3359/6/99-99-12-01-02-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Дохід в іноземній валюті

ГУ ДФС у Харківській області нагадала, що для фізичної особи — підприємця усі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у національній валюті України. Показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Нацбанком на дату їх отримання.

При цьому розрахунок курсової різниці, яка виникає при продажу іноземної валюти фізичної особи — підприємця, та включення такої курсової різниці до доходу платника єдиного податку, нормами ПКУ не передбачено.

/ІПК від 19.07.2019 р. № 3370/ІПК/20-40-13-02-11/

Приєднання декількох юросіб

Підприємство — платник єдиного податку четвертої групи, яке планує здійснити процедуру реорганізації шляхом приєднання декількох юридичних осіб платників єдиного податку четвертої групи (об’єктом оподаткування їх є земельні ділянки, набуті в користування шляхом укладання договорів оренди), запитало у ДФС України, чи виникнуть у нього податкові зобов’язання з єдиного податку в частині земельних ділянок, набутих при реорганізації?

Контролюючий орган дійшов такого висновку: у підприємства виникне обов’язок із внесення набутих при реорганізації юридичних осіб земельних ділянок до об’єкта оподаткування єдиним податком, а також право на включення до розрахунку доходу платника єдиного податку коштів, отриманих від реалізації продукції, вирощеної на ділянках, що набуті при реорганізації, після належної реєстрації майнових прав щодо зазначених земельних ділянок.

/ІПК від 22.07.2019 р. № 3394/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Надлишки товарів

ДФС України пояснила, що сума виявлених надлишків товарів включається до складу доходу платника єдиного податку за той звітний період, у якому надлишок ОЗ оприбуткований.

/ІПК від 23.07.2019 р. № 3418/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

Переуступка прав вимоги

ДФС України вважає, що укладення договору переуступки прав вимоги боргу фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку є механізмом розрахунку з правочину купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не у грошовій формі, а отже, не дає права фізичній особі — підприємцю застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

/ІПК від 25.07.2019 р. № 3469/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Прощення боргу

До складу доходу платника єдиного податку не включаються суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів. Тому ДФС України вважає, що операції з прощення боргу не відповідають вимогам п. 291.6 ст. 291 ПКУ та не відносяться до переліку доходів, які не включаються до доходу фізичної особи підприємця — платника єдиного податку відповідно до п. 292.11 ст. 292 ПКУ.

/ІПК від 25.07.2019 р. № 3485/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/

Управління багатоквартирним будинком

ДФС України роз’яснила, що якщо у договорі про надання послуг з управління багатоквартирним будинком підприємством — платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5 % зі співвласниками цього будинку визначено власність послуг з управління будинком, то оподаткуванню єдиним податком підлягає дохід, отриманий як плата за послуги з управління багатоквартирним будинком.

/ІПК від 25.07.2019 р. № 3486/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Пільга для іноземця

ГУ ДФС у Дніпропетровській області роз’яснило, що якщо іноземний громадянин підпадає під визначення фізичної особи — резидента, працевлаштований в Україні та є відрядженим працівником, то турзбір з нього не справляється. А якщо у відрядження приїхав іноземець, який не є резидентом України, то пільги щодо збору він вже не має.

Для підтвердження правомірності надання пільги з турзбору податковий агент повинен мати копії відповідних документів, що підтверджують належність особи до пільгової категорії.

/ІПК від 17.07.2019 р. № 3304/ІПК/04-36-12-04-21/

РЕНТНА ПЛАТА

Вода для населення з бюветного комплексу

ДФС України роз’яснила, що якщо господарська діяльність підприємства полягає у забезпеченні населенню можливості безоплатно самостійно вилучати обсяги води з бюветних комплексів для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб, то за такі обсяги води у підприємства не виникають податкові зобов’язання з рентної плати за спеціальне використання води.

/ІПК від 23.07.2019 р. № 3406/6/99-99-12-02-03-15/ІПК/

РРО

Проведення розрахунків у разі відключення електроенергії

На період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або у разі тимчасового (не більше семи робочих днів) відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням КОРО та РК або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО. Отримання довідки від постачальника електроенергії про відключення енергопостачання, якщо відключення було зовнішнім, чинним законодавством не передбачено. Складання довідки (акта) про відсутність електроенергії, якщо відключення було внутрішнім, для підтвердження використання РК законодавством не передбачено.

/ІПК від 26.07.2019 р. № 3493/ІПК/08-01-14-08-17/

Продаж продукції власного виробництва через касу підприємства

При продажу продукції власного виробництва через касу підприємства з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання, РРО застосовувати не обов’язково.

/ІПК від 25.07.2019 р. № 3472/ІПК/03-20-14-05-11/

Застосування РРО при повторній реєстрації «єдинником»

При здійсненні розрахунків за товари (послуги) фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку другої групи, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищив 1 млн грн, зобов’язані при провадженні своєї господарської діяльності розпочати застосування РРО.

При цьому якщо зазначені особи, які до припинення підприємницької діяльності (переходу на сплату інших податків та зборів) перевищили встановлений обсяг доходу, а потім повторно зареєструвались платниками єдиного податку, то такі особи зобов’язані застосувати РРО у всіх наступних податкових періодах протягом їх реєстрації незалежно від подальших змін обсягів доходу.

/ІПК від 25.07.2019 р. № 3471/ІПК/03-20-14-05-11/

Зазначення суми одержаної готівки у видаткових документах

У видатковому касовому ордері чи видатковій відомості про одержання готівки обов’язково зазначається сума одержаної готівки (гривень — словами, копійок — цифрами).

/ІПК від 19.07.2019 р. № 3364/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

Продаж квитків в кіосках і салонах ТЗ

Фізичним особам — підприємцям при продажу талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю в кіосках та салонах транспортних засобів для проїзду в електротранспорті, на морських і річкових суднах дозволено проведення розрахункових операцій без застосування РРО, при цьому використання РК та КОРО є обов’язковим.

/ІПК від 18.07.2019 р. № 3336/6/99-99-14-05-01-15/ІПК/

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Витрати на утримання авто

ДФС України пояснила, що фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування не має права включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням його господарської діяльності, витрати на утримання вантажних автомобілів, зокрема, запасних частин, шин, акумулятора.

Щодо віднесення до складу витрат вартості придбаних пально-мастильних матеріалів для заправки вантажного автомобіля, який використовується у господарській діяльності, то фізична особа — підприємець має право віднести до складу витрат такі витрати, підтверджені документально.

/ІПК від 16.07.2019 р. № 3295/6/99-99-13-02-03-15/ІПК/