Новости

Военный сбор за филиал: куда уплачивать юрлицу?

12.08.2019 / 14:00

Юридична особа перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби.

/ІПК від 31.07.2019 р. № 3576/10/26-15-13-06-12-ІПК/