Новости

Операции нерезидента с его постоянным представительством: при каких условиях считаются контролируемыми

13.08.2019 / 10:20

Господарські операції (включаючи суми грошових кошт в перерахованих від нерезидента на рахунки його представництва в Україні), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, обсяг яких, визначений за правилами бухгалтерського обліку, за 2018 рік перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) визнаються контрольованими. Зазначені операції мають бути відображені у звіті про контрольовані операції за відповідний звітний рік.

/ІПК від 02.08.2019 р. № 3631/6/99-99-31-02-01-15/ІПК/