Новости

Заработная плата нерезиденту: когда может быть источником информации для целей ТЦО

13.08.2019 / 12:00

Операції з виплати заробітної плати непов'язаній особі — резиденту можуть бути джерелом інформації для визнання комерційних та фінансових умов операцій зіставними з операціями по виплаті заробітної плати пов’язаній особі - нерезиденту для цілей трансферного ціноутворення, згідно з пп. 39.2.2 ст. 39 ПКУ.

/ІПК від 02.08.2019 р. № 3623/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/