Новости

Операции по продаже корпоративных прав: какие налоговые последствия

13.08.2019 / 12:40

Фінансовий результат до оподаткування коригують на різниці за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів, але не коригують на різниці за операціями з продажу та іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі.

Виникнення різниць за операціями з продажу або іншого відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, ПКУ не передбачено, тому такі операції беруть участь у формуванні об’єкта оподаткування податку на прибуток за правилами бухгалтерського обліку.

/ІПК від 02.08.2019 р. № 3622/ІПК/04-36-12-05-16/