Новости

Доход и расходы от операционных курсовых разниц: учитывают ли при исчислении объема операций между нерезидентом и его представительством в Украине

13.08.2019 / 16:20

Для обчислення обсягу господарських операцій між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні для цілей трансфертного ціноутворення не враховуються дохід та витрати від операційних курсових різниць, а також операції з отримання та повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Водночас слід зазначити, що кожна господарська операція має бути ідентифікована, тому надання обґрунтованого висновку щодо її впливу на об’єкт оподаткування податком на прибуток, а також визнання/невизнання таких операцій контрольованими має розглядатись з урахуванням їх сутності, договірних умов, обставин їх здійснення та всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались.

/ІПК від 05.08.2019 р. № 3636/6/99-99-31-02-01-15/ІПК/