Новости

Прощение долга на условиях реструктуризации: корректируется ли финрезультат?

21.08.2019 / 12:00

ДФС України роз’яснено, що платник податку на прибуток (боржник) не змінює свій фінансовий результат до оподаткування на суму доходів, не зазначених у підпунктах 1 і 2 п. 39 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, що визнаються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час проведення реструктуризації грошових зобов’язань шляхом списання боржнику (платнику податку на прибуток) банками (кредиторами) боргу (частини боргу), анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) його зобов’язань на умовах плану реструктуризації.

Відповідно до п. 37 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу виконання контролюючими органами плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації (далі — план реструктуризації), або плану санації, затвердженого згідно із ст. 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації (далі — план санації), у разі визнання їх залученими кредиторами відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію» здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

Реструктуризація податкового боргу та грошових зобов'язань платника податків на умовах плану реструктуризації або плану санації здійснюється відповідно до п. 37 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу та не потребує укладення окремого договору про розстрочення (відстрочення) згідно із ст. 100 цього Кодексу.

Реструктуризація податкового боргу та грошових зобов'язань платника податків згідно з п. 37 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу здійснюється контролюючими органами шляхом анулювання (прощення), розстрочення (відстрочення) податкового боргу та грошових зобов'язань.

Отже, платник податку на прибуток (боржник) зменшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до абзацу 2 пп. 1 п. 39 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу на суму доходів, визнаних ним відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у випадку прощення йому податкового боргу, відповідно до умов п. 37 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» цього Кодексу та закону щодо фінансової реструктуризації.

/ІПК від 14.08.2019 р. № 3777/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/