Новости

НБУ оптимизировал порядок осуществления кассовых операций банков

21.08.2019 / 17:10

Національний банк України оптимізував порядок здійснення касових операцій банків та організації роботи банків з готівкою національної та іноземної валют відповідно до актуальних вимог законодавства.

Зокрема:

  • виключено з касових документів реквізит «Код банку» (відповідно до норм постанови Правління Нацбанку від 28.12.2018 р. № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» (із змінами);
  • скасовано «картку зі зразками підписів» клієнтів при обслуговуванні банком їхнього рахунку (відповідно до норм постанови Правління Нацбанку від 01.04.2019 р. № 56 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»);
  • передбачено здавання банками готівки національної валюти на договірних умовах для обов'язкового подальшого її вивезення уповноваженими банками/банками (філіями, відділеннями) до Нацбанку, включно з обов'язковим вивезенням не придатних до обігу банкнот і монет до Нацбанку або передавання не придатних до обігу банкнот і монет уповноваженим банкам, іншим банкам (філіям, відділенням);
  • визначено, що банк має задовольняти потреби своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень та перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності — придбання її в уповноважених банках, інших банках та отримання підкріплення готівкою в Нацбанку;
  • запроваджено контроль Нацбанку за якістю придатних до обігу банкнот гривні банку (філії, відділення), відсортованих автоматизованим способом на власному обладнанні для автоматизованого оброблення банкнот;
  • змінено порядок зберігання розмінних монет у сховищах банків та визначення відповідальних осіб таких сховищ;
  • встановлено єдині характеристики пакувальних матеріалів для банкнот нового номіналу.

Документ набирає чинності з 01.09.2019 р. Водночас норма щодо виключення реквізиту «Код банку» з касових документів набирає чинності з 01.11.2019 р., а норма щодо пакувальних матеріалів для банкнот нового номіналу — з 25.10.2019 р.

/Постанова Правління Нацбанку від 15.08.2019 р. № 107/