Новости

С 1 октября уже будут применяться штрафные санкции за нарушения порядка регистрации акцизных накладных и расчетов корректировки в ЕРАН

22.08.2019 / 09:40
С 1 октября уже будут применяться штрафные санкции за нарушения порядка регистрации акцизных накладных и расчетов корректировки в ЕРАН

Пунктом 25 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ відповідно до змін, внесених Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі — Закон № 2628), передбачено, що норми пунктів 1202.1 — 1202.3 ст. 1202 ПКУ, якими запроваджені нові штрафні санкції, застосовуються з 01.10.2019 р.

Пунктами 1202.1 — 1202.3 ст. 1202 ПКУ передбачені штрафні санкції за порушення термінів та порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН).

Розмір штрафних санкцій залежить від кількості календарних днів порушення платником акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН, встановлених ст. 231 ПКУ, та визначений від 2 до 40 % від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування (п. 1202.1 ст. 1202 ПКУ).

Пунктом 1202.2 ст. 1202 ПКУ встановлено штрафні санкції у розмірі 50 та 2 % суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового за відсутність з вини платника акцизного податку, який отримав пальне або спирт етиловий, реєстрації в ЄРАН акцизної накладної/розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної/другого примірника розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після граничного терміну реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування.  

Відповідно до Закону № 2628 у новій редакції викладено статті 231 «Акцизна накладна» і 232 «Електронне адміністрування реалізації пального та спирту етилового» Кодексу та оновлено порядок і терміни реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до них в ЄРАН (п. 231.6 ст. 231 ПКУ).

Згідно з оновленою редакцією ст. 231 ПКУ з 01.07.2019 р. значно розширено умови та реквізити складання акцизних накладних; коло суб’єктів, які зобов’язані їх складати та реєструвати; визначені терміни для складання та реєстрації в ЄРАН акцизних накладних при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України; запроваджено новий порядок складання та терміни реєстрації в ЄРАН акцизних накладних в одному та двох примірниках з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі, з акцизного складу, з акцизного складу пересувного та/або розрахунків коригування тощо.

Зважаючи на викладене, з огляду на приписи п. 25 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, враховуючи зміни щодо підходів складання та реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування, встановлені статтями 231 та 232 ПКУ, у тому числі граничних термінів їх реєстрації в ЄРАН, норми пунктів 1202.1 — 1202.3 ст. 1202 ПКУ, які набрали чинності 01.07.2019 р., стосовно застосування штрафних санкції за порушення термінів та порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної/другого примірника розрахунку коригування вперше починають застосовуватись із 01.10.2019 р., тобто такі штрафні санкції можуть бути застосованими до акцизних накладних, розрахунків коригування до них, дата реєстрації яких в ЄРАН починається з 01.10.2019 р.

Зазначену позицію ДФС погоджено Мінфіном (лист від 20.08.2019 р. № 11320-10-5/21041).