Новости

Имеет ли право субъект хозяйствования осуществлять расчеты с нерезидентами по операциям по экспорту/импорту товаров через счета в иностранных финансовых учреждениях, находящихся за пределами Украины?

23.08.2019 / 16:20

Суб’єкт господарювання — резидент має право здійснювати розрахунки з нерезидентами за операціями з експорту та імпорту товарів через рахунки, відкриті в іноземних фінансових установах, які знаходяться за межами України.

ЗІР, категорія 114.02