Новости

Ошибка в отчете о суммах налоговых льгот: как исправить и будет ли штраф?

23.08.2019 / 11:00

Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з додатком до Порядку № 1233 від 27.12.2010 р.

Звіт подається за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем реєстрації суб’єкта господарювання протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду.

Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затверджений наказом ДПА України від 29.03.2011 р. № 167.

Оскільки Звіт про суми податкових пільг складається наростаючим підсумком з початку року та з урахуванням того, що нормативними документами не передбачено механізм подання уточненого Звіту, допущені помилки необхідно виправляти у черговому Звіті про суми податкових пільг у межах року.

Виправлення помилок у Звіті про суми податкових пільг не призводить до нарахування штрафних санкцій.

За звітні періоди минулих років суб’єкти господарювання не мають можливості подати Звіти з уточненими показниками.

За матеріалами ГУ ДФС у Запорізькій області