Новости

Який податковий (звітний) період обрати при створенні в електронному кабінеті уточнюючої декларації

27.08.2019 / 12:40

Користувачем при створенні електронного документа звітності в режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету:

  • для податкової декларації з типом «уточнююча» (далі – уточнююча декларація) обирається податковий (звітний) період, показники якого уточнюються, а саме рік та в залежності від форми податкової декларації необхідний місяць або квартал або півріччя або тип періоду 9 місяців (три квартали) або рік;
  • для уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок з ПДВ), який передбачений для уточнення показників податкової декларації з податку на додану вартість, обирається податковий (звітний) період, в якому уточнюючий розрахунок з ПДВ подається, а саме рік та місяць, що відповідають даті подання.

При цьому, під час визначення параметрів створення електронного документа звітності для уточнюючої декларації та уточнюючого розрахунку з ПДВ користувачем обирається стан документа «уточнюючий документ».

Користувачем при створенні електронного документа запиту (щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному вигляді, про отримання витягу щодо стану розрахункiв з бюджетами та цiльовими фондами за даними органів ДФС) в режимі «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету обираються рік та місяць, в якому направляється запит.

Дата формування (відправлення) запиту заповнюється в автоматичному режимі та повинна відповідати даті фактичного відправлення запиту.

ЗІР, категорія 140.03