Новости

Порядок проведення перевірки умов дотримання принципу «витягнутої руки» зазнав змін

29.08.2019 / 15:20

Мінфіном затверджено Зміни до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».

Змінами, зокрема, передбачено, що термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов'язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки, до завершення судових процедур.

Переривання перебігу строку проведення перевірки здійснюється з моменту початку розгляду судом позовів платника податків та оформлюється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку або надсилається платнику податків.

Для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», застосованої під час перевірки, контролюючий орган має право проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами).

З метою організації проведення зустрічі з платником податків такому платнику або його уповноваженому представнику направляється письмове повідомлення про запрошення в порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, в якому зазначаються підстави запрошення, дата, час і місце проведення зустрічі.

Наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

/Наказ Мінфіну від 16.07.2019 р. № 307/