Новости

Акцизний податок підлягає перерахуванню до бюджету, а тому не може бути врахований як дохід

30.08.2019 / 10:45
Акцизний податок підлягає перерахуванню до бюджету, а тому не може бути врахований як дохід

ПДВ та акцизний податок мають однакову правову природу, а саме: обидва є непрямими. Однак п. 177.3 ст. 77 ПКУ (в редакції, чинній у період, що перевірявся) не робить винятку для фізичних осіб — підприємців щодо невключення акцизного податку до доходу.

Суд погоджується з висновком судів попередніх інстанцій: акцизний податок є непрямим податком, що встановлюється у вигляді надбавки до ціни, оплачується покупцями при купівлі підакцизних товарів, а в бюджет вноситься продавцями таких товарів за визначеними Кодексом ставками. При цьому Суд враховує такі обставини: доходи передбачають збільшення економічних вигід у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, що приводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Отже, з урахуванням того, що акцизний податок у подальшому підлягає перерахуванню до бюджету і не приводить до зростання власного капіталу, він не може бути врахований як дохід.

Законодавцем врегульовано це питання: Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VІІІ вказаний пункт Кодексу доповнено пп. 177.3.1 такого змісту: «Не включаються до доходу фізичної особи — підприємця суми акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів». Зазначена норма наразі є чинною.

Вищевикладене цілком узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини та відповідає основоположним принципам  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї.

/Постанова ВС від 22.07.2019 р. у справі № 815/5632/16/