Новости

Перелік документів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення контролюючим органом, має бути конкретизований та чіткий

30.08.2019 / 12:20

Суд вважає, що контролюючий орган у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної має робити не лише загальне   посилання на критерії оцінки, а конкретно зазначати відповідну норму — закріплений конкретний критерій, на основі якого зупинено реєстрацію податкової накладної. Така вимога є цілком обґрунтованою з огляду на те, що:

  • від розуміння конкретного критерію, на основі якого було зупинено реєстрацію податкової накладної, залежить послідовність надання платником податків пояснень,   достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної;
  • тільки визначивши критерій, на основі якого було зупинено реєстрацію податкової накладної, контролюючий орган може чітко визначити вичерпний перелік конкретних документів, які платник податків зобов’я­заний надати контролюючому органу. 

Тобто для кожного критерію передбачено самостійний список документів, за умови подання якого приймається рішення про реєстрацію податкової накладної. Дотримання вимоги ясності та недвозначності щодо інформації, яка зазначена в квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної, особливо важливо з огляду на специфіку податкового законодавства та наслідки недотримання платником податків вимог щодо подання неповного переліку документів.

Отже, недотримання принципу правової визначеності під час зупинення реєстрації податкової накладної призвело до необізнаності платника податків щодо вичерпного переліку необхідних документів, які він зобов’язаний був надати контролюючому органу, внаслідок чого позивач не зміг належним чином виконати свої обов’язки щодо реєстрації податкової накладної.

Крім того, Суд вважає за необхідне звернути увагу на такі обставини: недотримання податковим органом вимог законодавства на етапі зупинення реєстрації податкової накладної щодо оформлення квитанції прямо вказує на те, що рішення, прийняте на наступному етапі, тобто рішення Комісії про відмову у реєстрації податкових накладних, теж не є законним.

Суд наголошує, що прозорість адміністративних процедур є ефективним запобіжником державному свавіллю. Вмотивоване рішення демонструє особі, що вона була почута, дає стороні можливість апелювати проти нього. Лише за умови прийняття обґрунтованого рішення може забезпечуватися належний публічний та, зокрема, судовий контроль за адміністративними актами суб’єкта владних повноважень.

Про дотримання податковим органом вимог обґрунтованості під час прийняття відповідного акта індивідуальної дії свідчитиме належна мотивація його висновку, зокрема встановлення обставин, що мають значення для реєстрації податкової накладної, а також докази (за умови посилання), якими такі обставини обґрунтовані, із зазначенням причин їх прийняття чи відхилення.

І навпаки, ненаведення мотивів прийнятих рішень позбавляє суд можливості встановити дійсні підстави та причини (за яких цей орган дійшов саме таких висновків, надати їм належну правову оцінку), а також законність, обґрунтованість, пропорційність прийнятого рішення.

Отже, у разі неконкретизації переліку документів у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної платник податків перебуває у стані правової невизначеності. Це позбавляє його можливості надати контролюючому органу необхідний у розумінні суб’єкта владних повноважень пакет документів, а для контролюючого органу, відповідно, створюються передумови для можливого прояву негативної дискреції — прийняття рішення про відмову в реєстрації податкової накладної.

/Постанова ВС від 22.07.2019 р. у справі № 815/2985/18/