Новости

Платник не порушив строк формування податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку з виправленими показниками в межах 1095-денного строку давності

30.08.2019 / 14:20
Платник не порушив строк формування податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку з виправленими показниками в межах 1095-денного строку давності

Контролюючий орган вважає, що позивач втратив право на відображення податкового кредиту за квітень 2011 року на підставі податкових накладних, виписаних у квітні 2011 року, оскільки такий кредит фактично задекларовано тільки у квітні 2012 року в уточнюючому розрахунку, тобто після закінчення 365 днів з дати виписок податкових накладних.

Як з’ясувалося, позивач після самостійного виявлення помилок, що містяться у раніше поданих ним податкових деклараціях, подав уточнюючі розрахунки з виправленими показниками, зокрема задекларував за звітні періоди, за які виправлялися помилки, податковий кредит на підставі податкових накладних, виданих у таких звітних періодах. Уточнюючі розрахунки прийняті контролюючим органом.

Уточнюючі розрахунки подано позивачем у межах строку давності — не пізніше закінчення 1095 днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, визначеного у ст. 102 ПКУ.

Виправлення помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку передбачає виправлення показників раніше поданої звітності за попередні податкові періоди, а не декларування показників поточних звітних періодів. Для визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або відшкодуванню з бюджету, беруться показники звітного (податкового) періоду, який базуються на даних обліку за цей період.

Таким чином, виправлені позивачем в уточнюючих розрахунках показники податкового кредиту раніше поданих декларацій за попередні податкові періоди є показниками таких періодів.

Доводи контролюючого органу про те, що позивач задекларував в уточнюючих розрахунках за попередні звітні періоди податковий кредит з ПДВ на підставі податкових накладних, виписаних у таких звітних періодах, після закінчення 365 днів з дати їх виписки, є безпідставними, адже звітним періодом, за який позивач задекларував податковий кредит шляхом подання уточнюючих розрахунків, не є період, в якому подано такі розрахунки. Податковий кредит з ПДВ задекларовано за звітні періоди, в яких було виписано податкові накладні.

Враховуючи наведене, позивач не порушив вимог п. 198.6 ст. 198 ПКУ1 при формуванні податкового кредиту за звітний період, в якому виписано податкові накладні, шляхом подання уточнюючого розрахунку з виправленими показниками в межах 1095-денного строку давності.

/Постанова Верховного Суду від 23.07.2019 р. у справі № 802/1713/14-а/

____________
1Наразі вказаний пункт вимагає, щоб суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, включалися до податкового кредиту не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних (прим. авт.).