Новости

Обзор ответов ГФС, август, часть ІІІ

04.09.2019 / 12:00

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.17

Електронне адміністрування

 

Чи має можливість платник ПДВ подати додаткові письмові пояснення та/або копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено, якщо ним вже було подано відповідні документи на розгляд комісії, але рішення ще не прийнято?

Чинним законодавством не передбачено подання додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено, у тому числі якщо платником уже подано відповідні документи на розгляд комісії, але рішення ще не прийнято.

Водночас рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку, а рішення комісії центрального рівня — у судовому порядку

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.24

Порядок заповнення та подання податкової декларації фізичними особами

 

Який дохід (нарахований чи виплачений) потрібно зазначати фізособі в розділі ІІ декларації про майновий стан і доходи, якщо протягом звітного року податковим агентом доходи (в тому числі у вигляді заробітної плати, дивідендів, орендної плати тощо) виплачено не в повному обсязі?

При заповненні декларації про майновий стан і доходи у розділі II «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року» фізична особа зазначає суму нарахованих податковим агентом доходів (у тому числі у вигляді заробітної плати, дивідендів, орендної плати тощо)

ПОДАТОК НА ДОХОДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

104.05

Порядок визначення витрат

 

Чи має право фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування включити до складу витрат суми сплачених комунальних послуг за приміщення, яке вона орендує та/або здає в оренду в межах підприємницької діяльності?

 

Питання є ситуативним, оскільки кожний конкретний випадок необхідно розглядати з урахуванням обставин, що стосуються цієї справи, зокрема: у якого суб’єкта підприємницької діяльності (юридична особа або фізична особа — підприємець) або фізичної особи — громадянина орендується та/або якому здається в оренду приміщення; які умови договорів оренди між суб’єктами правовідносин у частині сплати комунальних послуг та/або їх компенсації орендодавцю, за якими здаються або орендуються приміщення, що можуть мати різний порядок оподаткування, та який статус платника (фізична особа або фізична особа — підприємець) при укладанні договорів на постачання комунальних послуг. Отже, з порушеного питання пропонуємо Вам звернутись до контролюючих органів з детальним описом ситуації та наданням копій документів для отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі відповідно до ст. 52 ПКУ

104.08

Порядок ведення обліку доходів та витрат

 

Чи необхідно фізичній особі — підприємцю на загальній системі оподаткування вносити записи до Книги обліку доходів і витрат за період ведення господарської діяльності до реєстрації Книги?

Фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування зобов’язана зареєструвати першу Книгу обліку доходів і витрат (далі — Книга) з дати державної реєстрації до початку здійснення господарської діяльності (дати переходу зі спрощеної на загальну систему оподаткування).

Якщо така фізична особа — підприємець зареєструвала Книгу після початку ведення господарської діяльності, вона зобов’язана внести всі записи до Книги, підтверджені відповідними первинними документами

104.09

Порядок заповнення та подання податкової декларації

 

Чи подають фізичні особи — підприємці у разі переходу протягом року із загальної на спрощену систему оподаткування податкову декларацію за квартал?

Фізичні особи — підприємці подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) протягом 40 календарних днів за результатами звітного кварталу, в якому розпочалась діяльність або відбувся перехід із спрощеної системи оподаткування на загальну.

В інших випадках для фізичних осіб — підприємців, які протягом року перейшли із загальної системи на спрощену систему оподаткування, подання податкової декларації за квартал не передбачено

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)

108.01

Третя група

108.01.02

Порядок визначення доходів та їх склад

 

Чи включаються до доходу юридичної особи — платника єдиного податку курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти?

Юридична особа — платник єдиного податку третьої групи визначає курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції згідно з вимогами положення (стандартів) бухгалтерського обліку.

При цьому позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти включається до складу доходів такого платника податку. Від’ємне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти не зменшує базу оподаткування єдиним податком

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

112.05

Порядок обчислення та подання податкової декларації

 

Чи подає фізична особа — підприємець, яка станом на 1 січня поточного року мала у власності земельну ділянку (правовстановлюючі документи оформлено на ФОП), податкову декларацію з плати за землю на поточний рік у разі переходу права власності на таку земельну ділянку до іншого власника в січні поточного року?

Фізична особа — підприємець, яка станом на 1 січня поточного року мала у власності земельну ділянку (правовстановлюючі документи оформлено на фізичну особу — підприємця), у разі переходу права власності на таку земельну ділянку до іншого власника в січні поточного року, не подає до контролюючого органу податкову декларацію з плати за землю на поточний рік. При цьому платником земельного податку з 1 січня поточного року є новий власник земельної ділянки, який у цьому місяці набув право власності на земельну ділянку

 

Чи заповнюються графи «починаючи з» та/або «з урахуванням уточнень з» податкової декларації з плати за землю, яка подається щомісяця з типом «Звітна» у разі отримання права власності (користування) протягом року на ще одну земельну ділянку в межах одного населеного пункту (код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельних ділянок за КОАТУУ однаковий)?

Платник плати за землю, який обрав щомісячну форму подання податкової декларації з плати за землю, у разі набуття ним у звітному періоді (місяці) права власності (користування) на ще одну земельну ділянку в межах того  самого населеного пункту (код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельних ділянок за КОАТУУ однаковий), подає протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, Декларацію з типом «Звітна» без заповнення графи «починаючи з».

Графа «з урахуванням уточнень з» у Декларації з типом «Звітна» заповнюється, якщо у межах звітної Декларації уточняються показники минулого звітного періоду (місяця) поточного року (заповнюються рядки 4 — 8 розділу ІІІ «Розрахунок податкового зобов’язання» Декларації)

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

114.02

Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

 

Чи має право суб’єкт господарювання здійснювати розрахунки з нерезидентами за операціями з експорту та імпорту товарів через рахунки, відкриті в іноземних фінансових установах, які знаходяться за межами України?

Суб’єкт господарювання — резидент має право здійснювати розрахунки з нерезидентами за операціями з експорту та імпорту товарів через рахунки, відкриті в іноземних фінансових установах, які знаходяться за межами України

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.11

Акцизні склади та контроль за сплатою податку

 

Як має бути обладнаний акцизний склад витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками, якщо на такому акцизному складі міститься кілька резервуарів та кілька паливо­роздавальних/оливороздавальних
колонок, у тому числі якщо паливороздавальні та/або оливороздавальні колонки не мають позитивного результату повірки або оцінки відповідності?

Кожний введений в експлуатацію стаціонарний резервуар, розташований на акцизному складі, має бути обладнаний рівнеміром-лічильником, що має відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, або калібрування, проведені відповідно до законодавства.

Кожне місце відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі, має бути обладнане витратомірами-лічильниками. Функції витратомірів-лічильників виконують встановлені на акцизних складах паливороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки, на які є позитивні результати повірки або оцінка відповідності, проведені відповідно до законодавства.

Якщо відсутній позитивний результат повірки або оцінки відповідності, або калібрування рівнемірів-лічильників та витратомірів-лічильників, у тому числі паливороздавальних колонок та/або оливороздавальних колонок, акцизні склади вважаються необладнаними витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками

116.13

Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні

116.13.03

Акцизні накладні

 

Чи є вихідні та святкові дні операційними днями для реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних?

Чинним законодавством не передбачено обмежень щодо можливості реєстрації акцизних накладних
та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) у вихідні та святкові дні.

ЄРАН працює постійно (24 години щодня), крім часу, необхідного для технічного обслуговування

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

135.02

Загальні питання щодо податкової звітності

 

В яких випадках працівники органів ДФС проставляють штамп «ОТРИМАНО, попереджено про можливість відмови у прийнятті» на примірнику податкової звітності платника?

Посадова особа контролюючого органу при прийманні податкової звітності — у разі виявлення порушень щодо її оформлення — інформує платника податків про такі порушення і право контролюючого органу відмовити у прийнятті податкової звітності (п. 49.11 ст. 49 ПКУ), а також про наявність можливості за потреби повторно подати податкову звітність, оформивши належним чином. Якщо платник податків наполягає на поданні податкової звітності з порушенням вимог, встановлених статтями 48 і 49 ПКУ, то на примірнику такої звітності платника податків (за умови його надання) проставляється штамп «ОТРИМАНО, попереджено про можливість відмови у прийнятті»

ПЕРЕВІРКИ

136.07

Інші питання

 

Якою мовою необхідно складати первинні документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів,  які зобов’язані надавати суб’єкти господарювання при проведенні перевірок посадовим особам контролюючого органу?

Первинні документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів,  які зобов’язані надавати суб’єкти господарювання при проведенні перевірок посадовим особам контролюючого органу, мають бути складені українською мовою. У разі якщо зазначені документи складено іноземною мовою, то необхідно мати впорядкований автентичний переклад українською

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

140.06

Довідки

 

Чи може контролюючий орган надати ФО довідку про те, що така особа не зареєстрована як ФОП?

Надання органами ДФС довідок про наявність у фізичної особи статусу підприємця чинними нормативно-правовими актами не передбачено.

Забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) та надання відомостей з нього належить до повноважень суб’єктів державної реєстрації.

Розпорядником ЄДР є Міністерство юстиції України, яке запровадило онлайн-сервіс отримання відомостей з ЄДР через офіційний веб-сайт за адресою: https://usr.minjust.gov.ua

 

Чи є підставою для відмови платнику податків у наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, наявність сум грошових зобов’язань, які оскаржуються в адміністративному (судовому) порядку?

Підставою для відмови у наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі — довідка), є наявність у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи на дату формування довідки

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

301.04

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску (загальні питання)

301.04.01

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску роботодавцями

 

Який розмір ЄСВ застосовують ФОП при обчисленні працюючим особам з інвалідністю перехідних сум допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у 2019 р. за період 2018 р., та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у 2018 р., в тому числі за період 2019 р.?

У разі обчислення ФОП працюючим особам з інвалідністю перехідних сум допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у 2019 р. за період 2018 р., застосовується ставка ЄСВ у розмірі, який діє на момент нарахування такої допомоги, тобто 8,41 %. Якщо до перехідних сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих та виплачених особі з інвалідністю у 2018 р. за період відпустки по вагітності і пологах, яка припадала у тому числі і на місяці 2019 р., була застосована ставка ЄСВ, що діяла до 01.01.2019 р. (22 %), то перерахунок ЄСВ за місяці 2019 р. не здійснюється

 

Як визначається база нарахування ЄСВ на суму доходу у вигляді індексації заробітної плати, нарахованого звільненому працівнику за минулі періоди?

База нараховування ЄСВ на суму доходу у вигляді індексації заробітної плати, нарахованого звільненому працівнику за минулі періоди, визначається шляхом ділення такого доходу на кількість місяців, за які він нарахований, та включення до заробітної плати місяця, в якому були здійснені такі нарахування. Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ

 

Чи нараховується ЄСВ на суму компенсації вартості послуги «муніципальна няня», що виплачується відповідно до постанови КМУ від 30.01.2019 р. № 68?

ЄСВ не нараховується на суму компенсації вартості послуги «муніципальна няня», що виплачується відповідно до постанови КМУ від 30.01.2019 р. № 68 громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею за рахунок субвенцій з державного бюджету