Новости

Должен ли ФЛП иметь штатное расписание?

04.09.2019 / 15:50
Должен ли ФЛП иметь штатное расписание?

Наталія Сухарева, аудитор,
керівник податкового та митного департаменту юридичного об’єднання

У листі Міністерства соціальної політики від 21.05.2019 р. № 34/0/23-19/133 викладено позицію стосовно зобов’язання мати фізичною особою — підприємцем (ФОП) штатний розпис. Розглянемо наведені у цьому листі основні аргументи щодо наявності такого розпису.

Так, Кодексом законів про працю (КЗпП) визначено, що укладання трудового договору здійснюється між підприємством або фізичною особою та працівниками, які реалізують своє право на працю (ст. 2 КЗпП).

Нормою ст. 21 КЗпП визначено, що за трудовою угодою працівник виконує зазначену в угоді роботу, з дотриманням внутрішнього розпорядку підприємства, а підприємство або фізична особа, в свою чергу, зобов’язуються виплачувати працівникові заробітну плату та створити відповідні умови для праці. Такі зобов’язання між працівниками та підприємством або фізичною особою зазначаються у колективному договорі та в угоді сторін.

Оскільки відповідно до норм законів про працю ФОП є роботодавцем, він має вести відповідну кадрову документацію щодо працівників.

На думку Міністерства соціальної політики, ФОП має укладати трудові договори, вести трудові книжки працівників, заповнювати табелі обліку використання робочого часу тощо.

Окрім того, Міністерство соціальної політики звертає увагу на той факт, що нормами чинного законодавства не передбачено обов’язковість ФОП мати штатний розпис. При цьому зазначає, що у разі укладання трудового договору на виконання робіт, послуг ФОП має дотримуватися вимог трудового законодавства, а при укладанні договорів цивільно-правового характеру (ЦПХ) на виконання певної роботи — вимог цивільного законодавства.

Отже, у разі укладання договорів ЦПХ з працівником на виконання  роботи не передбачається прийняття такого працівника на посаду згідно зі штатним розписом. При цьому такий працівник за угодою ЦПХ не підпорядковується чинним на підприємстві правилам трудового розпорядку, а отже, норми КЗпП на такі відносини не поширюються.

Окрім того, Міністерство соціальної політики звертає увагу на п. 1.1 розділу 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики від 28.09.2005 р. № 286. Зокрема у цьому пункті наведено, що дія Інструкції поширюється також на ФОП, які використовують найману працю.

При цьому Міністерство соціальної політики зазначає, що його лист має інформаційний і рекомендаційний характер.