Новости

Операции по уступке права требования: по какому коду отражаются в Отчете о КО?

05.09.2019 / 09:40

Відповідно до п. 7 розділу IV Порядку, затвердженого наказом Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8, у графі 2 додатку до Звіту про контрольовані операції розділу «Відомості про контрольовані операції» наводиться код найменування операції відповідно до додатка 3 до цього Порядку. У разі виконання операції, код якої не визначено у додатку 3 до цього Порядку, проставляється код 036 — «інші операції, які не підпадають під коди 001—035».

Зважаючи, що додатком 3 до зазначеного Порядку не виокремлено окремий код для договору відступлення права вимоги (цесії), такі операції відображаються за кодом «036». Інформація про такі контрольовані операції відображається у Звіті про контрольовані операції за даними бухгалтерського обліку та відповідно до первинних документів щодо такої операції.

/ІПК від 29.08.2019 р. № 4104/6/99-99-31-02-01-15/ІПК/