Новости

Нова податкова — сервісна служба, або про зміну формату взаємодії ДПС — платник

16.09.2019 / 09:00

Ганна ЧУБ,
в.о. начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області


фото28 серпня поточного року Уряд передав Державній податковій службі (далі — ДПС) функції з реалізації державної податкової політики. У зв’язку з цим 3 вересня 2019 року розпочало свою діяльність Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.  
З цього моменту започатковано новий етап у роботі податкового органу — кардинальна зміна формату взаємодії ДПС з платниками податків.

Для цього необхідно побудувати сервісну службу найвищого рівня, максимально адаптовану до європейських норм, з високим ступенем довіри у платника податків, за яку не буде соромно. Тож наразі відбувається переорієнтованість служби на платника, який сумлінно сплачує податки і є надійним союзником ДПС.

Отже, у процесі переходу від фіскальної моделі роботи до сервісної для органів ДПС велике значення має налагодження партнерських відносин з платниками податків, визначення ефективного механізму співпраці контролюючих органів та бізнесу.

Чималу роль у процесі спілкування з платниками податків відіграють новітні методи інформаційно-роз’яснювальної роботи. З метою ефективного та оперативного доведення до громадськості, зокрема новацій податкового законодавства, роз’яснення актуальних питань його застосування, інформації щодо діяльності органів податкової служби було розроблено і з кожним роком вдосконалюється веб-портал податкової служби, ланкою якого також є субсайт «Територіальні органи ДПС Дніпропетровської області» (далі — субсайт). Звертаємо увагу, що почав роботу новостворений субсайт https://dp.tax.gov.ua/ — потужна інформаційна Інтернет-платформа для платників податків.

Впровадження інноваційних ІТ дає змогу зберегти дорогоцінний час для бізнесу. Тому одним із спільних кроків на шляху до забезпечення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання є обмін інформацією контролюючих органів і платників податків за допомогою електронного документо­обігу. Для цього на веб-порталі ДПС України забезпечено доступ до низки безкоштовних електронних сервісів, скориставшись якими платники податків можуть подати звітність, отримати необхідні послуги, довідки чи інформацію у режимі онлайн.

Хотілося б зупинитися на найбільш популярному з сервісів — Електрон­ному кабінеті (далі — Е-кабінет).

Історія Е-кабінету починається з 2012 року. Розпорядженням КМУ від 05.12.2012 р. № 1007-р було схвалено Концепцію створення електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків» та затверджено план заходів щодо реалізації Концепції створення такого електронного сервісу. Із року в рік цей сервіс оновлювався, розвивався і вдосконалювався.

Наразі Е-кабінет є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії платників податків та органів ДПС з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Просте логічне програмне забезпечення максимально спрощує адміністрування податків та взаємодію з контролюючими органами. Знач­ною мірою зменшується й адміністративне навантаження на контро­люючі органи, а також знижуються витрати на комунікацію у паперовій формі.

Е-кабінет сьогодні — це поліпшення формату відносин з платниками, завдяки якому скорочується час на оформлення та подання звітності до органів податкової служби, підвищується оперативність надання та якість звітності, знижуються корупційні ризики завдяки уникненню безпосереднього спілкування з представниками контролюючих органів.

Вважаємо за необхідне зупинитись на основних аспектах роботи цього електронного сервісу.

Е-кабінет має дві частини — відкриту і приватну.

Як зазначалось раніше, Е-кабінет надає суб’єктам господарювання можливість працювати з органами податкової служби дистанційно у режимі реального часу.

Сервісні функції Е-кабінету з моменту його започаткування значно розширились.

Користуватись послугами відкритої частини Е-кабінету можна без ідентифікації особи.

Так, через відкриту частину Е-кабінету користувачі мають:

1. Доступ до інформації з публічних реєстрів:

даних про взяття на облік платників;

реєстру страхувальників;

даних реєстру платників ПДВ;

реєстру платників єдиного податку;

інформації про РРО;

інформації про книги ОРО;

даних реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового;

реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами.

2. Доступ до інформації про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності (податковий календар).

3. Можливість перегляду та друку бланків податкової звітності.

4. Можливість заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи для громадян.

5. Доступ до контактів та адрес діючих центрів обслуговування платників.

У приватній частині Е-кабінету  залежно від типу платника (юридична особа, фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, громадянин, посадова особа державного органу та інші) надається доступ до:

персоніфікованого податкового календаря;

перегляду облікових даних платника;

подання звітності в електронному вигляді до органів ДПС, пенсійного фонду та статистики;

перегляду та друку раніше поданої звітності;

перегляду вхідних/вихідних документів;

листування з органами ДПС;

подання заяв, запитів для отримання інформації;

інформації про стан розрахунків з бюджетом;

реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних;

інформації з Єдиного реєстру податкових накладних;

інформації з реєстрів операцій та транзакцій у системі Електрон­ного адміністрування ПДВ;

інформації з реєстрів операцій та транзакцій у системі Електрон­ного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Робота у приватній частині здійснюється з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Авторизація та доступ даних до підприємств, установ, організацій у приватній частині Е-кабінету дозволена таким категоріям користувачів:

посадові особи, які за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) є керівниками підприємств, установ, організацій;

засновники та посадові особи, які за даними ЄДР мають право підпису від імені підприємств, установ, організацій;

головні бухгалтери (бухгалтери), які за даними ДПС мають право підпису від імені підприємств, установ, організацій;

посадові особи підприємств, установ, організацій, яким надано право підпису окремих категорій документів (податкових накладних);

громадяни, у тому числі фізичні особи — підприємці, що мають кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, після авторизації отримують доступ до приватної частини Е-кабінету в частині податкової інформації відповідної особи.

Крім того, необхідно  зауважити, що приватна частина Е-кабінету включає, зокрема, такі сервіси:

1. «Договір про визнання електронних документів», який надає можливість приєднання до Договору про визнання електронних документів.

2. «Облікові дані платника», що надає доступ до особистої інформації (наприклад, реєстраційні та облікові дані, відомості про керівників; присвоєння ознаки неприбутковості; дані про реєстрацію платником ПДВ; дані про реєстрацію платником єдиного податку; дані про реєстрацію платником єдиного внеску; відомості з реєстру осіб, що здійснюють операції з товаром; дані про банківські рахунки).

3. «Перегляд звітності», за допомогою якого можливо переглянути раніше подану податкову, пенсійну та статистичну звітність незалежно від способу її подання, включаючи звіти, подані на паперових носіях до центрів обслуговування платників податків.

4. «Введення звітності», за допомогою якого можна сформувати, заповнити, перевірити та надіслати в електронному вигляді будь-який звітний документ (за основними формами податкової та статистичної звітності, звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску), заяву, повідомлення встановленого зразка.

5. «Вхідні/вихідні документи», що передбачає перегляд вхідної кореспонденції (у тому числі отриманих квитанцій щодо приймання та обробки податкової звітності, інформаційних повідомлень тощо), надісланої користувачу Е-кабінету. Перегляд вихідної кореспонденції передбачає доступ до надісланих користувачем документів (крім податкової звітності, податкових накладних/розрахунків коригування).

6. «Листування з ДПС»: надає можливість електронного листування користувача з органами ДПС (створення та направлення платником листів до органу ДПС у довільній формі (заява, звернення, скарга, пропозиція тощо)).

7. «Заяви, запити для отримання інформації», що надає можливість створити найбільш популярні заяви і запити стосовно отримання певної інформації від ДПС, зокрема:

запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб;

запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (Форма № 1-ЗВР);

запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість (Форма № 1-ЗДР);

заяву про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів;

заяву про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (Форма № 1-РОБД);

заяву про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації (Форма № 2-РОБД);

реєстраційну заяву платника податку на додану вартість (Форма № 1-ПДВ);

реєстраційну заяву платника податку (Форма № 1-РН) для включення/внесення змін/виключення до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

запит щодо стану окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового в СЕАРП та СЕ;

повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Форма № 20-ОПП);

запит про надання витягу з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового;

заяву про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового.

8. «Стан розрахунків з бюджетом», за допомогою якого відображається зведена інформація станом на момент звернення по кожному виду платежу та здійснюється доступ до деталізованої інформації з інтегрованої картки платника по вибраному податку (платежу) у розрізі проведених операцій.

9. «Реєстрація ПН/РК», що використовується для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН).

10. «Єдиний реєстр податкових накладних» надає доступ до даних ЄРПН у режимі реального часу щодо складених платниками ПДВ чи їх контрагентами податкових накладних та/або розрахунків коригування у розрізі статусів; забезпечує перегляд повної інформації щодо податкової накладної з урахуванням всіх зареєстрованих до неї розрахунків коригування кількісних і вартісних показників.

Таким чином, призначення Е-кабінету — надати платнику податків можливість реалізувати свої обов’язки та права у сфері оподаткування у режимі online, суттєво зменшити витрати платників на адміністрування податків і зробити інформацію щодо кожного платника податків доступною та прозорою.

Постійне ж розширення функціоналу Е-кабінету зводить особисте спілкування з контролюючими органами до мінімуму, що, в свою чергу, унеможливлює виникнення корупційної складової в органах ДПС.