Новости

Продаж майнових прав на об’єкт нерухомості підлягає оподаткуванню за загальними правилами

17.09.2019 / 09:00

Пунктом 167.2 ст. 167 ПКУ передбачено, що ставка ПДФО у 5 % застосовується у випадках, прямо визначених розділом IV ПКУ. Такий випадок визначено ст. 172 ПКУ, якою встановлено оподаткування доходу від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна.

Пунктом 172.1 цієї статті допускається неоподаткування доходу, отриманого платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року, зокрема житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з перерахованих об’єктів нерухомості або від продажу незазначеного об’єкта нерухомості, підлягає оподаткуванню за 5-процентною ставкою (п. 172.2 ст. 172 ПКУ). У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва.

Термін «об’єкт незавершеного будівництва» визначено у ст. 1 Закону України від 25.12.2008 р. № 800-VI «Про іпотеку» — об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження, та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства. При цьому поняття «об’єкт незавершеного будівництва», «майнові права на об’єкт незавершеного будівництва» та «нерухоме майно» у цьому Законі розрізняються.

Аналіз законодавства дає змогу стверджувати, що невід’ємною складовою у законодавчому визначенні «об’єкта нерухомості» та «об’єкта незавершеного будівництва» як об’єктів цивільних прав є державна реєстрація права власності на ці об’єкти. Відповідно тільки за такої складової об’єкт нерухомості та об’єкт незавершеного будівництва можуть бути предметом відчуження (продажу).

Отже, оскільки п. 167.2 ст. 167 ПКУ визначено, що ставка податку на рівні 5 % застосовується у випадках, прямо визначених розділом IV ПКУ, а п. 172.2 ст. 172 ПКУ не містить прямої вказівки на оподаткування за встановленим нею правилом доходу від продажу майнових прав на об’єкт нерухомості, підстав для оподаткування такого доходу за вказаною ставкою немає. Такий дохід підлягає оподаткуванню за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18 %).

/Постанова ВС від 06.08.2019 р. у справі № 826/14183/16/