Новости

Якщо у Сертифікаті ТПП не зазначено про вплив форс-мажору на податкові обов’язки — у ДФС відсутні підстави вважати, що податковий борг є безнадійним

20.09.2019 / 14:30

За правилами п. 101.1 ст. 101 ПКУ списанню підлягає безнадійний податковий борг. Передумовою для визнання податкового боргу безнадійним та його списання є встановлення контролюючим органом факту відсутності у платника податків фінансової спроможності його погашення та неможливості стягнення податкового боргу самим контролюючим органом.

Отже, суди попередніх інстанцій помилково не взяли до уваги, що оскаржуване рішення про списання податкового боргу ухвалено без встановлення факту відсутності фінансової спроможності його погашення платником податків або неможливості його стягнення самим контролюючим органом. Таке рішення не можна визнати обґрунтованим, оскільки в ньому не наведено відповідні фінансові показники діяльності платника податку, які б підтверджували факт безнадійності боргу.

Крім того, суди не врахували, що форс-мажорні обставини засвідчуються по кожному податковому зобов’язанню за наявності причинного зв’язку між обставиною/подією і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань за законом.

На думку колегії суддів, сертифікат ТПП України може підтверджувати факт настання обставин непереборної сили та містити висновок щодо впливу цієї події на можливість виконання заявником своїх конкретних зобов’язань (зокрема, за договором або законом), але рішення про списання безнадійного податкового боргу контролюючий орган приймає лише за наявності підстав вважати, що податковий борг є безнадійним та виник внаслідок саме таких обставин, про які зазначено у сертифікаті. При цьому керівник (його заступник) органу доходів і зборів, наділений повноваженнями вирішувати питання про списання податкового боргу, зобов’язаний аналізувати та встановлювати наявність або відсутність регламентованих для списання обставин.

У вказаному випадку сертифікат ТПП засвідчував настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), а саме — несприятливих погодних умов (морозів), що унеможливило виконання третьою особою умов договору поставки, укладеного із ТОВ. Водночас у цьому Сертифікаті не зазначено про вплив форс-мажорних обставин на виконання саме податкових обов’язків Товариства щодо сплати земельного податку та орендної плати.

Таким чином, ухвалюючи оскаржуване рішення про списання безнадійного податкового боргу у відповідача були відсутні підстави вважати, що податковий борг є безнадійним та виник внаслідок обставини непереборної сили.

/Постанова ВС від 06.08.2019 р. у справі № 814/1020/18/