Новости

Питання дотримання позивачем строку звернення з позовом з’ясовується судом на стадії відкриття провадження у справі

23.09.2019 / 13:45

Положення абзацу 5 частини четвертої ст. 25 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачають такі способи оскарження вимоги: адміністративний або судовий порядок. Втім правове регулювання, наведене у абзаці 9 вказаної частини, свідчить, що навіть у разі обрання адміністративного способу оскарження, за наслідками якого згоди з органом доходу і зборів не досягнуто (відмова у розгляді або у задоволенні скарги), у особи зберігається право оскаржити вимогу про сплату внеску ще і в суді. Таке право має бути реалізоване протягом 10 днів з дня надходження відповідного рішення органу ДФС України платнику ЄСВ.

Питання дотримання позивачем строку звернення з позовом з’ясовується судом на стадії відкриття провадження у справі, і якщо пропуск такого строку для суду є очевидним, такий позов підлягає залишенню без руху. В тім, з аконодавець д опускає й мовірність в иявлення судом факту недотримання строку звернення до суду і після відкриття провадження у справі, внаслідок чого позов може бути залишений без розгляду. При цьому приписи ст. 123 КАСУ передбачають право особи подати заяву про поновлення пропущеного строку звернення до суду з наведенням поважних причин такого пропуску.

На думку колегії суддів, таке право особи має бути реалізоване шляхом проведення судом підготовчого судового засідання з метою з’ясування відповідної позиції позивача з приводу пропуску ним строку звернення до суду з наданням йому можливості навести поважні причини такого пропуску.

Разом з тим в силу положень глави 10 КАСУ «Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження » підготовче засідання при розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження не проводиться. З огляду на зазначене колегія суддів дійшла висновку, що у разі виникнення питання про залишення позову без розгляду після відкриття провадження у справі, розгляд якої вирішено проводити за правилами спрощеного позовного провадження, вирішити вказане питання неможливо без виклику сторін.

/Постанова ВС від 08.08.2019 р. у справі № 480/106/19/