Новости

Нерухомість придбано у резидента Кіпру, оплату здійснено на рахунок його постійного представництва в Україні: чи є операція контрольованою?

23.09.2019 / 16:00

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1045 затверджено перелік держав (територій), які відповідають критеріям, встановленим пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. До вказаного Переліку включено Республіку Кіпр.

Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

При цьому згідно з пп. 39.2.1.9. пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу обсяг господарських операцій платника податків для цілей підпункту 39.2.1.7 цього підпункту обраховується за цінами, що відповідають принципу «витягнутої руки».

Таким чином, операції, здійснені між Товариством і нерезидентом, визнаються контрольованими у разі одночасного дотримання Товариством вимог, передбачених підпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.7, 39.2.1.9, пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 269/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/