Новости

Визначенню правочину як такого, що порушує публічний порядок, має передувати вирок суду про притягнення до кримінальної відповідальності

23.09.2019 / 17:00

Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства, визначені положеннями ст. 228 ЦКУ. Отже, законодавець відокремив порушення публічного порядку від інших підстав нікчемності правочинів та передбачив наявність умислу сторін (сторони) на незаконний результат, а також суперечність його публічно-правовим актам держави.

При кваліфікації правочину за ст. 228 ЦКУ має враховуватися вина, яка виражається в намірі порушити публічний порядок (щодо знищення, пошкодження майна чи незаконного заволодіння ним тощо) сторонами правочину або однією зі сторін й має бути встановлена лише вироком суду, постановленим у кримінальній справі.

Верховний Суд погоджується із висновками судів попередніх інстанцій про те, що ухилення від сплати податків (безпідставне формування витрат та сум податкового кредиту і зобов’язань з ПДВ), на обставини чого посилається позивач як на підставу для задоволення позовних вимог, є злочином, відповідальність за який встановлена ККУ, а тому за обставин, які склалися у цій справі, визначенню правочину як такого, що порушує публічний порядок, має передувати вирок суду про притягнення учасника (учасників/виконавців) такого правочину до кримінальної відповідальності, який би набрав законної сили.

За таких обставин Верховний Суд погоджується з висновком судів попередніх інстанцій про те, що ДФС не доведено наявності у платника умислу на укладення договору з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства. Як наслідок — правові підстави для висновку про недійсність цього договору й для застосування наслідків визнання господарського зобов’язання недійсним відсутні.

/Постанова ВС від 08.08.2019 р. у справі № 2а-12868/12/2670/