Новости

Операції з перестрахування між страховиками — резидентами та перестраховиками — нерезидентами: чи визнаються контрольованими?

23.09.2019 / 18:00

Абзацом четвертим пп 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу встановлено, що господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Отже кошти, перераховані Представництвом нерезиденту — страховому брокеру, є господарськими операціями для цілей трансфертного ціноутворення та відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу в повному обсязі враховуються при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій.

Аналогічно враховуються при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій для цілей застосування трансфертного ціноутворення кошти, отримані Представництвом від нерезидента та призначені для перерахування ним на користь резидентів.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 270/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/