Новости

Взяття ФОП на облік як платника єдиного внеску унеможливлює нарахування єдиного внеску за іншим типом платника

24.09.2019 / 14:30

Фізична особа на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та свідоцтва має право займатись адвокатською діяльністю і одночасно є фізичною особою-підприємцем, яка здійснює діяльність за КВЕД 69.10 «Діяльність у сфері права». Вона визнає, що як особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, вона не зверталася до податкового органу для постановлення на облік платником податків та платником єдиного соціального внеску, оскільки чинне на час отримання свідоцтва законодавство не передбачало такого обов’язку в разі перебування такої особи на обліку як фізичної особи — підприємця. Як фізична особа —підприємець вона регулярно сплачує єдиний податок у розмірі 5 % від отриманого доходу та єдиний соціальний внесок у розмірі мінімального страхового внеску (щомісячно). Позивач доводить, що спірна вимога ДФС про сплату єдиного внеску, нарахованого їй як особі, що здійснює незалежну професійну (адвокатську) діяльність, є протиправною та підлягає скасуванню.

Суд впевнений, що законодавець розмежовує платників єдиного внеску на фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Закон про ЄСВ не визначає такого платника єдиного внеску, як фізична особа — підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Враховуючи те, що позивач не перебуває на обліку платника єдиного внеску як особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, та відповідно не подає звітність як такий платник, Суд дійшов висновку про безпідставне встановлення позивачу як платнику єдиного внеску фізичній особі — підприємцю ознаки незалежної професійної діяльності та нарахування на цій підставі єдиного внеску.

При цьому Суд констатує наявність колізії між приписами нормативно-правових актів різної юридичної сили — невідповідність між приписами закону та положеннями підзаконного нормативно-правового акта. Суд визнає, що приписи Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435 про обов’язок формування та подання звіту фізичною особою —підприємцем, яка має ознаку незалежної професійної діяльності, не відповідають положенням Закону про ЄСВ. Вказані особи є окремими платниками єдиного внеску з певними особливостями їх обліку, різною базою нарахування єдиного внеску та порядку його сплати, а тому поєднання нормотворцем двох різних статусів платників єдиного внеску на рівні підзаконного нормативно-правового акта призводить до невідповідності норм Порядку положенням Закону. За таких обставин нормативний акт вищої юридичної сили має пріоритет над нормативним актом нижчої юридичної сили. Відповідно визначення спеціального «змішаного» правового статусу на рівні підзаконного нормативного-правового акта, з огляду на невідповідність положенням закону, є неправомірним, а тому не повинно братися до уваги в аспекті правозастосовної діяльності.

Враховуючи зазначене, Суд дійшов висновку, що контролюючий орган, дотримуючись принципів законності та належного врядування як суттєвих елементів принципу верховенства права, мав врахувати, що хоча процедура щодо обліку платника єдиного внеску була встановлена нормативно-правовим актом, однак у частині визначення типів (видів) платників єдиного соціального внеску вона не відповідала Закону про ЄСВ. Саме тому немає підстав вважати, що дії органу, який використовував таку процедуру, відповідали принципам належного врядування, оскільки надано перевагу приписам не Закону, а нормативно-правовому акту, нижчому за ієрархією.

Отже, взяття контролюючим органом на облік особи як платника єдиного внеску — фізичної особи — підприємця та внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб унеможливлює нарахування єдиного внеску за іншим типом платника без прийняття відповідних рішень і внесення змін щодо попереднього обліку особи у спосіб, визначений Законом і підзаконними нормативно-
правовими актами.

/Постанова ВС від 02.09.2019 р. у справі № 520/3939/19/