Новости

Передача отходов на утилизацию: на каких основаниях не уплачивается экологический налог?

26.09.2019 / 13:00

На запитання «Чи має сплачувати екологічний податок підприємство, яке передає на утилізацію утворені в результаті провадження ним господарської діяльності тверді побутові відходи, а також відходи другого та четвертого класу відходів на підставі діючих договорів із підприємствами, які уповноважені на виконання робіт з поводження з відходами (далі — Договір)» відповідала ДПС України.

Контролюючий орган дійшов висновку, що у разі виникнення відходів, клас небезпеки яких вимагає відповідності ліцензійним умовам до спеціалізованих підприємств, суб’єкти можуть бути звільнені від справляння екологічного податку на підставі Договорів, що укладені із суб’єктами, які мають необхідні дозвільні документи.

/ІПК від 13.09.2019 р. № 175/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/