Новости

Как учитываются суммы квартальной премии при исчислении средней зарплаты для оплаты дней командировки?

27.09.2019 / 15:35

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати днів відрядження здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок).

Згідно з п. 2 Порядку у всіх випадках збереження середньої заробітної плати (крім оплати часу відпусток та компенсації за невикористану відпустку) середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи із виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата.

Пунктом 3 Порядку встановлено, що до складу виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, включаються основна заробітна плата, доплати і надбавки, премії, які не мають разового характеру, винагороди за підсумками роботи за рік і вислугу років, індексація тощо.

При цьому премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Тобто при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці квартальна премія, яка виплачена в розрахунковому періоді, враховується у частині 2/3 від нарахованої суми, а саме шляхом додавання до кожного місяця розрахункового періоду 1/3 від нарахованої суми квартальної премії.

Згідно з пунктом 10 Порядку у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт підвищення тарифних ставок, посадових окладів.

Тобто здійснюється коригування тільки тих виплат, які припадають на період до підвищення посадових окладів, у тому числі частини квартальної премії, яка віднесена до цього періоду.

/Лист Мінсоцполітики України від 09.09.2019 р. № 1288/0/206-19/