Новости

Відмінити мораторій на продаж землі можуть з жовтня 2020 року

30.09.2019 / 14:30

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 2178 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Документрозроблений з метою формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, забезпечення конституційних прав громадян України на вільне розпорядження своєю власністю, створення прозорих умов для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами та юридичними особами України.

Положеннями законопроекту визначаються особливості правового регулювання обігу земельних ділянок сільгосппризначення на основі ринкових механізмів переходу прав на земельні ділянки:

- з 01.10.2020 р. скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності;

- визначається суб’єктний склад осіб, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов’язком відчужити ділянку протягом року;

- встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки;

- встановлюється обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов’язаних з нею осіб. Обмеження не допускають набуття у власність більше 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України;

- забезпечується переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки;

- передбачається обов’язок державного реєстратора вносити інформацію про ціну (вартість) речових прав, в тому числі прав користування, до Реєстру речових прав;

- забезпечується право громадян на викуп земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм належать на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння. Можливо викупити із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок.

Цим законопроєктом також пропонується доповнити закон «Про санкції» новим видом санкцій «заборона на набуття у власність земельних ділянок». Передбачається, що такі санкції вводяться рішенням президента за поданням Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та затверджуються постановою Верховної Ради. Під санкції можуть підпадати іноземні держави, невизначене коло осіб певної діяльності (секторальні санкції) та окремі юридичні і фізичні особи.