Новости

Обзор текущих ИНК

02.10.2019 / 10:20
«Вісник» від 28.09.2019 р. № 36(1036)

ПДВ

Факторингові операції, об’єктом яких є дебіторська заборгованість

 У разі якщо за договором факторингу об’єктом факторингових операцій є, зокрема, валютні цінності, цінні папери та операції з відступлення права вимог, то такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ. В іншому випадку, якщо об’єктом факторингових операцій є об’єкти, відмінні від зазначених вище, то факторингові операції є об’єктом оподаткування ПДВ.

Отже, у разі якщо за договором факторингу об’єктом факторингових операцій є дебіторська заборгованість у грошовій валюті України, то факторингові операції не є об’єктом оподаткування ПДВ.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 271/ІПК/04-36-12-01-16/

Послуги медзакладів зі стажування інтернів

Послуги зі стажування інтернів не є послугами з охорони здоров’я, а є освітніми послугами. При цьому операції з постачання освітніх послуг звільняються від оподаткування ПДВ за умови, що такі послуги надаються навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг.

Таким чином, операції з надання послуг зі стажування лікарів (провізорів)- інтернів медичними закладами — комунальними некомерційними підприємствами, які не є навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання освітніх послуг, не звільняються від оподаткування ПДВ та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 272/ІПК/06-30-04/

Списання активів, які використовувалися в звільнених від ПДВ операціях

У разі якщо придбані після 01.07.2015 р. товариством з ПДВ товари та необоротні активи призначалися для використання або почали використовуватися, зокрема, в операціях звільнених від оподаткування ПДВ на підставі пп. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 ПКУ, то таке товариство зобов’язано було нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та скласти зведену податкову накладну за пп. «б» п. 198.5 ст. 198 ПКУ.

Якщо у подальшому такі товари та необоротні активи не були використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ, та списуються з балансу в зв’язку із закінченням строку використання або з їх нестачею, то товариство одночасно зобов’язано: відкоригувати попередньо нараховані податкові зобов’язання з ПДВ за пп. «б» п. 198.5 ст. 198 ПКУ шляхом складання розрахунку коригування до зведеної податкової накладної та відповідно обнулення (сторнування) показників такої накладної; нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пп. «г» п. 198.5 ст. 198 ПКУ та скласти нову зведену податкову накладну.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 273/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/

Реєстрація в ЄРПН ПН/РК на суму показника ∑Перевищ

Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН здійснюється, зокрема, за умови, що сума показника ∑Накл більше/дорівнює значенню суми ПДВ у таких податкових накладних/розрахунках коригування або на суму позитивного значення показника ∑НаклПеревищ, обрахованого за відповідний звітний період. При цьому в рамках СЕА ПДВ виключена можливість реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, які не забезпечені грошовими коштами або «вхідним» податковим кредитом, що в свою чергу відповідає принципу функціонування СЕА ПДВ, визначеному ст. 2001 ПКУ.

/ІПК від 20.09.2019 р. № 335/6/99-00-04-02-03-15/ІПК/

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Передача майнових прав за договором міни

Положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операції з передачі в рамках реалізації договору міни одних майнових прав в обмін на інші права. Такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 253/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

Звітування при виплаті доходу нерезиденту

У разі виплати на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-якого доходу (прибутку) з джерелом походження з України юридичні особи — платники єдиного податку повинні утримувати й перераховувати до відповідного бюджету податок з доходів нерезидента, а також за підсумками податкового (звітного) року протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого звітного (податкового) року, подавати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням декларацію з податку на прибуток підприємств і Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України як додаток до неї.

/ІПК від 17.09.2019 р. № 278/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Представництво нерезидента: які операції враховуються для визначення вартісного критерію

Кошти, перераховані Представництвом нерезиденту — страховому брокеру, є господарськими операціями для цілей ТЦУ та відповідно до пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ в повному обсязі враховуються при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій.

Аналогічно враховуються при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій для цілей застосування ТЦУ кошти, отримані Представництвом від нерезидента та призначені для перерахування ним на користь резидентів.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 270/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/

Позика та відсотки: що враховується для цілей ТЦУ

Сума наданої (отриманої) позики не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому сума нарахованих відсотків за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 257/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/

ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Спадщина, отримана родичем, який проживає в Криму

ГУ ДПС у Донецькій області розглянуло питання оподаткування доходів у вигляді спадщини, отриманої фізичною особою, яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», від члена сім’ї другого ступеня споріднення та зазначило: дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий фізичною особою, яка зареєстрована та проживає на території ВЕЗ «Крим», від фізичної особи — резидента, незалежно від ступеня їх споріднення, оподатковується ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором (1,5 %).

/ІПК від 19.09.2019 р. № 298/10/05-99-33-02/ІПК/

Кошти за виконані роботи за договором ЦПХ

ДПС України роз’яснила, що у разі якщо загальними зборами ОСББ прийнято рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна об’єднання, на суму боргу, то кошти, що нараховуються ОСББ на користь членів цього об’єднання за виконані ними роботи відповідно до умов цивільно-правового договору, оподатковуються ОСББ як податковим агентом ПДФО і військовим збором на загальних підставах та є базою нарахування ЄСВ.

/ІПК від 19.09.2019 р. № 304/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Реалізація пального у тарі до 5 л

При ввезенні з 01.07.2019 р. на митну територію України пального виключно у споживчій тарі ємністю до 5 л (включно) виникає зобов’язання сплати акцизного податку, а при подальшій його реалізації у такій тарі суб’єкт господарювання не здійснює операції з реалізації пального в розумінні пп. 14.1.212 ст. 14 ПКУ, відповідно, не є платником акцизного податку з реалізації пального, у суб’єкта господарювання відсутній обов’язок складати акцизні накладні при здійсненні таких операцій. Такий суб’єкт господарювання не є розпорядником акцизного складу і в нього не виникає зобов’язання реєструвати акцизні склади.

Враховуючи викладене, суб’єкти господарювання можуть здійснювали операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) на митній території України пального у споживчій тарі ємністю до 5 л (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками, без отримання ліцензій.

/ІПК від 19.09.2019 р. № 294/99-00-04-02-06-15/ІПК/

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Земля у підприємця

ДФС України нагадала, що фізична особа — підприємець платник єдиного податку, який використовує будівлі (споруди), їх частини, для провадження господарської діяльності та який оформив свої права на земельну ділянку під такими об’єктами, не повинен сплачувати земельний податок.

/ІПК від 11.09.2019 р. № 111/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Неоформлена земля

Особу, яка володіє нерухомим майном, що розташоване на земельній ділянці, права на яку для такої особи не оформлені, не можна вважати платником земельного податку в розумінні ст. 269 ПКУ до моменту виникнення відповідних прав такої особи на цю земельну ділянку. До такого моменту зазначена особа відповідно до вимог ПКУ не повинна сплачувати земельний податок.

/ІПК від 12.09.2019 р. № 146/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/

Земля під багатоквартирним будинком

Безпосереднім платником земельного податку в цьому випадку буде виступати особа, щодо якої здійснено державну реєстрацію прав на земельну ділянку під багатоквартирним будинком з урахуванням прибудинкової території (установа або організація, яка здійснює управління багатоквартирним будинком державної або комунальної власності; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке є суб’єктом реєстрації відповідно до рішення співвласників), з моменту такої реєстрації прав особи на земельну ділянку.

/ІПК від 12.09.2019 р. № 147/З/99-00-04-07-03-14/ІПК/

Звільнення від сплати

Приймаючи до уваги те, що надання платником єдиного податку третьої групи в оренду нерухомого майна та складська діяльність є видами господарської діяльності підприємства, у разі надання в оренду належного йому нежитлового приміщення та надання послуг зі зберігання майна підставою для звільнення від сплати земельного податку є цивільно-правові угоди, дія яких поширюється не тільки на приміщення та майно, що надається на зберігання, а й на земельну ділянку, на якій це приміщення розташовано або зберігається майно. Звільнення від сплати земельного податку поширюється на площу земельної ділянки, яка зазначена у відповідній цивільно-правовій угоді.

/ІПК від 16.09.2019 р. № 245/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Невідображення доходу у Книзі обліку доходів

Облік руху готівкових коштів здійснюється у Книзі обліку доходів на підставі первинних документів. Незабезпечення підприємцем, у тому числі і платником єдиного податку щоденного (за підсумками робочого дня) відображення руху готівки у Книзі обліку доходів, вважається несвоєчасним оприбуткуванням готівки.

До ФОП — платників єдиного податку, які не ведуть або ведуть з порушенням Книгу обліку доходів, застосовується відповідальність у вигляді адміністративного штрафу та фінансова відповідальність.

/ІПК від 12.09.2019 р. № 133/ІПК/20-40-33-02-11/

Сплата податку у разі зміни адреси підприємця

У разі зміни податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку, подання податкової декларації платника єдиного податку та сплата єдиного податку здійснюється за попереднім місцем податкової адреси (неосновним місцем обліку) до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з 1 січня наступного року — за новою податковою адресою (основним місцем обліку).

/ІПК від 12.09.2019 р. № 134/ІПК/20-40-33-02-11/

Визначення обсягу доходу в цілях застосування РРО

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку другої — четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з метою визначення необхідності застосування РРО повинні самостійно визначити перевищення обсягу доходу понад 1 000 000 грн. При цьому враховується обсяг доходу за поточний звітний податковий рік. Обсяг доходу з метою застосування критерію (понад 1 000 000 грн) визначається з урахуванням всіх доходів, які відповідно до ст. 292 ПКУ включаються до складу доходу платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця.

/ІПК від 12.09.2019 р. № 135/ІПК/16-31-13-02-16/

Виплата доходу нерезиденту

У разі  виплати на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-якого доходу (прибутку) з джерелом походження з України юридичні особи — платники єдиного податку повинні утримувати й перераховувати до відповідного бюджету податок з доходів нерезидента. Також за підсумками податкового (звітного) року протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем такого звітного (податкового) року, вони повинні подавати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України як додаток до неї.

/ІПК від 17.09.2019 р. № 278/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Передача відходів на утилізацію

На запитання «Чи має сплачувати екологічний податок підприємство, яке передає на утилізацію утворені в результаті провадження ним господарської діяльності тверді побутові відходи, а також відходи другого та четвертого класу відходів на підставі діючих договорів із підприємствами, які уповноважені на виконання робіт з поводження з відходами (далі — Договір)» відповідала ДПС України.

Контролюючий орган дійшов висновку, що у разі виникнення відходів, клас небезпеки яких вимагає відповідності ліцензійним умовам до спеціалізованих підприємств, суб’єкти можуть бути звільнені від справляння екологічного податку на підставі Договорів, що укладені із суб’єктами, які мають необхідні дозвільні документи.

/ІПК від 13.09.2019 р. № 175/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

Розміщення відходів

Підприємство, яке здійснює вивезення твердих побутових відходів у населеному пункті на підставі укладеного договору з органом місцевого самоврядування та згідно з договором суборенди використовує земельну ділянку для «зберігання та/чи видалення твердих та побутових відходів (полігон (сміттєзвалище) для обслуговування жителів територіальної громади), є платником екологічного податку. Такого висновку ДПС України дійшла на підставі того, що вказана діяльність підприємства відповідає критеріям діяльності з розміщення відходів, а як зазначено у пп. 240.1.3 ст. 240  ПКУ, платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання під час провадження діяльності яких здійснюється розміщення відходів.

/ІПК від 19.09.2019 р. № 301/6/99-00-04-04-03-15/ІПК/

РРО

Товари через інтернет-магазин

У разі якщо споживач, використовуючи мережу Інтернет, замовив товар і розрахунок за нього було здійснено за допомогою платіжної системи Portmone, суб’єкт господарювання зобов’язаний видати розрахунковий документ встановленої форми (чек з РРО).

Оскільки споживач, використовуючи веб-сайт (інтернет-магазин), лише обирає товар або послугу, то у разі використання при реалізації товарів (послуг) РРО у чеку зазначаються обов’язкові реквізити, у тому числі назва та код суб’єкта господарювання, адреса магазину, що здійснив реалізацію, тощо, що дає змогу визначити, з ким проведено розрахунки за товари (послуги), та у разі виникнення потреби звернутися для обміну.

Крім того, у разі замовлення товару або послуги представники інтернет-магазину уточнюють з покупцем (замовником) як наявність товару, так і його кількість. А також з’ясовують форму та час оплати.

Враховуючи вказане, суб’єкти господарювання, що використовують веб-сайт (інтернет-магазин) для продажу товарів, робіт (послуг), реєструють РРО на загальних підставах за адресою розміщення таких магазинів, а у разі доставки власною кур’єрською службою можуть зареєструвати РРО на транспортний засіб, яким здійснюється доставка, розрахунковий документ при продажу товарів (послуг) через мережу Інтернет видається у випадку їх безпосереднього надання споживачеві.

/ІПК від 18.09.2019 р. № 284/ІПК/10/13-01-05-08-10/