Новости

ФЛП по результатам хоздеятельности оказался в убытке: как отразить в декларации?

02.10.2019 / 13:30

Фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування у графі 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу» розділу І додатка Ф2 до декларації про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) зазначає суму чистого оподатковуваного доходу, однак якщо за результатами господарської діяльності отримано збиток, то графа 9 розділу І додатка Ф2 до податкової декларації прокреслюється.

 ЗІР, категорія 104.09