Новости

Операции по приобретению/продаже валюты банком: что учитывается для определения объема КО

07.10.2019 / 10:20

Під час визначення вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення банком не враховується вартість придбаної/проданої валюти за договорами, укладеними в інтересах третьої особи та за її рахунок.

При цьому комісійні винагороди за такими операціями враховуються банком під час визначення обсягу контрольованих операцій з кожним контрагентом (10 млн грн) та відображаються у звіті про контрольовані операції.

/ІПК від 25.09.2019 р. № 355/6/99-00-05-05-01-15/ІПК/