Новости

Приобретение основных средств и услуг за бюджетные средства: что с НДС?

07.10.2019 / 13:30

Якщо отримання платником ПДВ коштів, які виділяються з бюджету у вигляді капітальних трансфертів за кодом бюджетної класифікації 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» та/або 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», не передбачає постачання товарів/послуг,основних засобів і такі кошти відповідно не є компенсацією вартості товарів/послуг, основних засобів, то об’єкта оподаткування ПДВ при їх отриманні не виникає та відповідно до бази оподаткування ПДВ такі кошти не включаються.Якщо зазначені кошти надходять до платника ПДВ в рахунок оплати вартості поставлених ним товарів/послуг, основних засобів, то на дату їх зарахування на банківський рахунок такий платник податкузобов’язаний визначити податковізобов’язання з ПДВ виходячи із вартості товарів/послуг, основних засобів.

Товари/послуги, основні засоби, придбані за рахунок коштів, що надійшли платнику податку у вигляді капітальних трансфертів, субсидій тапоточних трансфертів, вважаються придбаними безпосередньо платником ПДВ і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні відносяться до складу податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених та зареєстрованих в ЄРПН постачальниками таких товарів/послуг. При цьому у разі якщо придбані платником ПДВ товари/послуги, основні засоби призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях (у тому числі в операціях, що звільняються від оподаткування ПДВ та/або не є об’єктом оподаткування ПДВ) та/або в операціях, що не є його господарською діяльністю, то такий платник за п. 198.5 ст. 198 ПКУ зобов’язаний буде нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та скласти і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну.

/ІПК від 26.09.2019 р. № 399/6/99-00-07-03-02-15/ІПК/