Новости

Регистрация бумажной книги учета: как, где и в какой срок?

08.10.2019 / 18:30

У разі обрання платником податку ведення книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат) (далі — книга) в паперовому вигляді:

  • платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса;
  • книга прошнурована, пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі, зокрема, засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою.

З урахуванням типової інформаційної картки адміністративної послуги «Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку», затвердженої наказом ДФС України від 19.04.2019 р. № 320, строк надання адміністративної послуги становить 1 робочий день.

Книга подається до головного управління ДПС за основним місцем обліку через ДПІ, утворені у складі ГУ ДПС у м. Києві та у складі управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів головних управлінь ДПС в областях.

ЗІР, категорія 107.06