Новости

Имущество передано в управление: кто осуществляет начисление амортизации ОС

12.10.2019 / 09:00

Прибуток від кожного договору управління майном та винагорода за управління майном враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування установником управління та управителем майна за правилами бухгалтерського обліку.

Оскільки майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі і щодо нього ведеться окремий облік, то нарахування амортизації основних засобів та відображення будь-яких операцій з такими активами в бухгалтерському обліку здійснюється управителем в окремому обліку.

/ІПК від 07.10.2019 р. № 621/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/