Новости

Теряет ли статус «неприбыльности» общественная гуманитарная организация при получении дохода от продажи унаследованной квартиры

12.10.2019 / 10:00

Утворена за Законом України від 28.11.2002 р. № 330-ІV «Про Товариство Червоного Хреста України» та внесена до Реєстру неприбуткових установ і організацій добровільна громадська гуманітарна організація не сплачує податок на прибуток з доходів, отриманих нею в межах статутної діяльності відповідно до закону, у тому числі від продажу квартири, наданої у порядку спадкування неприбутковій організації, за умови, що такі доходи використовуються такою громадською організацією виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, як це передбачено пп. 133.4.2 ст. 133 ПКУ, та не здійснюється розподіл доходу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, встановлених п. 133.4 ст. 133 ПКУ, така організація підлягає виключенню з Реєстру неприбуткових установ та організацій з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств за підпунктами 133.4.3 та 133.4.4 ст. 133 ПКУ.

/ІПК від 04.10.2019 р. № 584/ІПК/04-36-04-05-16/