Новости

Рентная плата за специспользование воды: как отразить уменьшение обязательства?

12.10.2019 / 14:00

Для «зменшення» зобов’язання зі збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів на суму сплаченого авансового платежу та інших витрат доцільно у рядках таблиці Розрахунку за формою, затвердженою додатком до п. 2.2 Інструкції від 24.12.1999 № 167/156/299/300/6 50, які передують рядку «Разом:» зазначати із знаком мінус суми: авансового платежу, витрат на рибоводно-меліоративні роботи, витрат роботи з відтворення рибних ресурсів.

/ІПК від 04.10.2019 р. № 614/6/99-00-04-07-03-15/ІПК/