Новости

Висновки акта перевірки ґрунтуються лише на припущеннях податкової міліції, а тому ППР, прийняті на підставі цього акта, є неправомірними

15.10.2019 / 09:00
Висновки акта перевірки ґрунтуються лише на припущеннях податкової міліції, а тому ППР, прийняті на підставі цього акта, є неправомірними

Як стверджується у п. 78.3 ст. 78 ПКУ, працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться контролюючими органами, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативнорозшукових справ або здійсненням кримінального провадження стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у межах повноважень, визначених законом, та в порядку, передбаченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законами України.

Проте, як установлено судами попередніх інстанцій та не спростовано доводами касаційної скарги, податковий орган при проведенні перевірки всупереч вищевказаним нормам чинного законодавства використав матеріали перевірки податкової міліції.

Суд врахував, що експертиза проводиться у разі, коли для вирішення питань, що мають значення для здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та в інших галузях (ст. 84 ПКУ). Залучення експерта здійснюється на договірних засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором залучення експерта. Експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника (або його заступника) контролюючого органу. Контролюючий орган, керівник (або заступник) якого призначив проведення експертизи, зобов’язаний ознайомити платника податків (його представника) з рішенням про проведення експертизи, а після закінчення експертизи — з висновком експерта.

Спеціаліст управління МВД не є експертом у розумінні ст. 84 ПКУ.

Крім того, суди звернули увагу, що пояснення податкової міліції надано у вересні 2012 року, а перевірка проводилась у грудні 2012 року.

З урахуванням зазначеного Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що податковим органом неправомірно використані вищевказані висновки в ході проведення перевірки. Належними доказами є первинні документи податкового та бухгалтерського обліку. Висновки акта перевірки ґрунтуються лише на припущеннях податкової міліції, які не знайшли підтвердження в судових органах, а тому податкові повідомлення-рішення, прийняті на підставі висновків вищевказаного акта, є неправомірними.

/Постанова ВС від 05.09.2019 р. у справі № 812/726/15/