Новости

Амортизация объектов ОС на консервации/ремонте/реконструкции: учитывается ли при начислении налога на прибыль

15.10.2019 / 15:00

Платники податку, які застосовують положення МСБО, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об’єктів основних засобів, що знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції, при обчисленні податку на прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу.

/ІПК від 01.10.2019 р. № 504/6/99-00-07-02-02-15/ІПК/