Новости

Подлежит ли перерасчету и возврату сумма пособия по беременности и родам в случае прекращения получателем предпринимательской деятельности до окончания срока нетрудоспособности?

16.10.2019 / 12:00

Фізична особа — підприємець має право на допомогу по вагітності та пологах, яка надається як компенсація втраченого доходу, при цьому дія Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР на таких осіб не розповсюджується.

Отже, у разі припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем після отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду чинним законодавством не передбачений механізм здійснення перерахунку та повернення вже профінансованої Фондом допомоги за період після припинення такої діяльності.