Новости

Акт перевірки з викладеними у ньому фактами та висновками не можна розглядати як рішення суб’єкта владних повноважень

18.10.2019 / 09:00

Верховний Суд вважає, що рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень є такими, що порушують права і свободи особи в тому разі, якщо, по-перше, такі рішення, дія чи бездіяльність прийняті владним суб’єктом поза межами визначеної законом компетенції, а по-друге, оспорюванні рішення, дія чи бездіяльність є юридично значимими, тобто такими, що мають безпосередній вплив на суб’єктивні права та обов’язки особи шляхом позбавлення можливості реалізувати належне цій особі право або шляхом покладенняна цю особу будь-якого обов’язку.

Отже, висновки, викладені в акті перевірки, є відображенням дій працівників податкових органів і самі собою не породжують правових наслідків для платника податків та, відповідно, такий акт не порушує прав останнього. Включення суб’єктом владних повноважень до бази даних інформації про таку перевірку не створює жодних перешкод для діяльності платника.

Податковий орган не позбавлений права викладати в акті перевірки власні суб’єктивні висновки щодо зафіксованих обставин, та в подальшому, у разі виникнення спору щодо рішень про визначення грошових зобов’язань, що приймаються на підставі такого акта, обґрунтовувати ними власну позицію щодо наявності певних допущених платником податків порушень.

Оцінка акта перевірки, в тому числі оцінка дій посадових осіб податкового органу щодо його складання, викладення у ньому висновків перевірки, а також щодо самих висновків перевірки, надається при вирішенні спору щодо оскарження рішення, прийнятого на підставі такого акта.

Дії контролюючого органу щодо внесення до баз даних інформації, отриманої внаслідок проведення податкової перевірки, у тому числі складеного за її результатами акта, є лише службовою діяльністю працівників податкового органу на виконання своїх професійних обов’язків зі збирання доказової інформації, якщо дії зі здійснення такого контролю не визнані протиправними в установленому порядку. Зазначені дії самі собою не створюють для платника податків жодних правових наслідків у вигляді зміни або припинення його прав та не породжують для нього обов’язкових юридичних наслідків.

Враховуючи те, що акт перевірки з викладеними у ньому фактами та висновкамии не можна розглядати як рішення суб’єкта владних повноважень, що породжує для платника податків певні правові наслідки, оскільки він є виключно носієм доказової інформації про виявлені податковим органом порушення і обов’язковим документом, на підставі якого приймається відповідне рішення контролюючого органу, то підстави для визнання протиправними дій контролюючого органу щодо результатів документальної виїзної позапланової перевірки та щодо складання акта перевірки відсутні.

/Постанова ВС від 10.09.2019 р. у справі № 826/6984/15/